Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Výstava Válečný mrak připomíná výročí konce 2. světové války

Výstava Válečný mrak připomíná výročí konce 2. světové války

Galerie výtvarného umění v Ostravě připomíná letošní výročí osvobození Ostravska a ukončení druhé světové války výstavou mapující reflexi atmosféry válečných let. Výstava nazvaná Válečný mrak bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 9. dubna.


František Hudeček, Noční krajina, (1944), olej, plátno, 55 x 65 cm, Sbírka GVUO; Foto: V. Šulc - GVUO 

 

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 bude v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění, a to v Domě umění na Jurečkově ulici 9, který spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Expozice představí různé škály pohledů a tvůrčích východisek autorů reflektujících druhou světovou válku. Vernisáž uvede Jiří Jůza, ředitel GVUO a Renata Skřebská, kurátorka výstavy a zahájí ji Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální věci, kulturu a památkovou péči, který nad projektem převzal záštitu. Výstava bude k vidění do neděle 7. června 2015.

 

Emil Filla, Člověk a smrt, 1939, olej, plátno, 115 x 150 cm, Sbírka GVUO; Foto: V. Šulc - GVUO 


Výstava Válečný mrak mapuje uměleckou reflexi dusivého klimatu Protektorátu a válečných hrůz, jak ji zrcadlí díla, která ve svých sbírkách uchovává ostravská krajská galerie. Projekt veřejnosti představí zcela zásadní umělecká díla z bohaté autorské kolekce. Název výstavy je volnou parafrází obrazu Mrak Josefa Čapka, který již v roce 1933 intuitivně reagoval na blížící se válečné nebezpečí. Jednu rovinu tvoří autoři a díla reflektující tísnivou atmosféru doby před vypuknutím samotného válečného konfliktu. Druhou vrstvou je období Protektorátu a různá východiska tvorby od civilního pojetí až po hledání ztracené rovnováhy a naděje v návratu k náboženské tematice. Třetí rovinu pak tvoří díla autorů, kteří prožili válečné útrapy osobně. Návštěvníci se mohou těšit na díla známých autorů od Josefa Čapka přes Emila Fillu až po Františka Hudečka, Jaroslava Kapce, Františka Tichého či Viléma Wünscheho.

 

Josef Čapek, Mrak, 1933, olej, plátno, 56 x 50 cm, Sbírka GVUO; Foto: V. Šulc - GVUO


„Zatímco v minulosti byla nekriticky preferována díla a autoři jen podle míry jejich tzv. angažovanosti, nelze dnes šmahem veškerou tehdejší produkci odsoudit jen proto, že vznikla v době, kdy i umění velel politický diktát,“ osvětluje svou koncepci kurátorka výstavy Renata Skřebská a zdůrazňuje: „Umění musí být svobodné. Proto bylo naší hlavní snahou představit věrně různé škály pohledů a tvůrčích východisek autorů reflektujících válku tak, jak je dokumentují sbírky GVUO.“

 


Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje jako kulturní akce k 70. výročí ostravsko-opavské operace a osvobození dnešního území Moravskoslezského kraje.
Expozice bude v Domě umění GVUO otevřena denně krom pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné činí 20 Kč a zlevněné 10 Kč, volný vstup je v neděli. 

 

Autor: Kateřina Naarová

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA