Úvodní strana » Zajímavosti » Roboti ve škole v Ostravě

Roboti ve škole v Ostravě

Unikátní možnost nejen získat, ale i prakticky aplikovat teoretické znalosti z technických oborů, přinesl projekt finančně podpořený Evropskou unií v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu“.


V době masového využívání robotů pro nejrůznější druhy práce jsou automatizované stroje neocenitelnými pomocníky. Stroje však musí někdo vymyslet a naprogramovat. A na to jsou potřeba vysoce kvalifikovaní odborníci. Za pomoci nejmodernějších robotických stavebnic si tedy studenti Střední školy elektrotechnické v Ostravě snažili osvojit a dále rozvíjet dovednosti, které jsou na pracovním trhu nedostatkové. Formou hry se naučili, že teorie a praxe se dá velice dobře propojit a že práce s robotickými stavebnicemi může nasimulovat reálnou činnost v různých průmyslových provozech či jiných technických profesích.

„Roboti mě zaujali hned na první pohled. Bylo to něco nového, co jsem dřív nedělal, ani jsem to neviděl na jiných školách. Přál bych si jednou vymyslet fakt hustý program“, řekl o projektu jeden z žáků Střední školy elektrotechnické v Ostravě.

Nejoblíbenější studentskou činností se stala úprava a programování vozíků k „soubojům v přetlačování“. Školení učitelé si nejvíce pochvalovali programování robopsů a robotů humanoidů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Současně se jedná o významný nástroj podpory kvalitního vzdělávacího systému České republiky s celkovou částkou určenou na financování jednotlivých aktivit v rozsahu 2 084,5 mil. € (tj. cca 53 766 mil. Kč).

Více informací o projektu také naleznete na webových stránkách www.sse-najizdarne.cz.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA