Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Ve formě prachu hoří téměř všechny látky!

Ve formě prachu hoří téměř všechny látky!

Výbuchy prachů jsou známy více než 200 let. Jejich výskyt je spojen například s mletím obilí, kdy od samého počátku mletí obilí ve větrných mlýnech docházelo k výbuchům přímo v mlecích stolicích, dopravnících a silech. Bouchalo to i v továrnách na výrobu škrobu, v rafineriích cukru a v zařízeních, v nichž se zpracovával hliník, čokoláda, papír, guma nebo koření. Lze říci, že ve formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických, jako je dolomit, vápenec a další oxidy a soli kovů. 


 

O tom se mohou přesvědčit i návštěvníci již 14. mezinárodního semináře Bezpečnost elektrických zařízení a ochrana zdraví zaměstnanců se zaměřením na rizika výbuchů, požárů a prevence, která proběhne ve dnech 26.–27. 3. v hotelu Bezruč v Malenovicích.
„Pozvání přijali nejuznávanější odborníci na bezpečnost z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Přítomní hosté budou mít možnost se seznámit například s novými požadavky norem na nevýbušná elektrická zařízení a se zkušenostmi z provozu, dozví se o nebezpečí výbuchu korečkových elevátorů a možných preventivních opatřeních a získají mnoho dalších poznatků,“ na seminář zve Ing. Libor Štroch, Ph.D., ředitel společnosti VVUÚ, která se specializuje na analýzy rizik výbuchu, výzkumnou činnost v oblasti protivýbuchové ochrany, zkušebnictví, certifikaci výrobků a další. Atraktivitu dvoudenního semináře, kterého se jen loni zúčastnilo téměř 200 lidí, zvýší jako každý rok i tradiční názorné ukázky výbuchů vybraných výbušných vzorků. Ty proběhnou hned první den, ve čtvrtek 26. března, kolem poledne na parkovišti za hotelem. V malebné obci pod Lysou horou tak bude bouchat například cukr, mouka, uhelný prach nebo i hliník. Přínosné pro většinu přítomných bude jistě i večerní společenské setkání při živé hudbě.
 

 

Akci pod záštitou ředitele akciové společnosti VVUÚ Ing. Libora Štrocha, Ph.D.,  pořádá společnost IRIS Elektro. A mezi hosty nebude chybět ani Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák z FBI - Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TUO a odborný garant doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., RSBP.

 

 

Zdroj: literarky.cz

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA