Úvodní strana » Zajímavosti » Ústav fyziky přivítá finalisty celostátního kola Astronomické olympiády

Ústav fyziky přivítá finalisty celostátního kola Astronomické olympiády

Ve dnech 22. března až 24. března se bude v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě opět po roce konat Ústřední kolo Astronomické olympiády, kategorie AB. Z finále vzejde pětice studentů, kteří pak budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice.


Ústav fyziky přivítá finalisty celostátního kola Astronomické olympiády

Ve dnech 22. března až 24. března se bude v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě opět po roce konat Ústřední kolo Astronomické olympiády, kategorie AB. Z finále vzejde pětice studentů, kteří pak budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice.

 

Ústřední kolo Astronomické olympiády se koná pod záštitou děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě profesora Zdeňka Stuchlíka. V ústředním kole Astronomické olympiády se utká dvacítka nejúspěšnějších finalistů - řešitelů krajského kola této kategorie.

 

Astronomická olympiáda, jejímž cílem je vyhledávání talentovaných žáků a rozvíjení jejich odborného růstu, se člení do jednotlivých kol a věkových kategorií. Nejmladší věková kategorie (GH) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií. Nejstarší věková kategorie (AB) je pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků šestiletých gymnázií.

„Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech. První kolo je školní, druhé krajské je korespondenční a třetím je celorepublikové finále, které je prezenční. A právě jeho dvacet účastníků, studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol z celé České republiky, kteří uspěli v krajských kolech, přijede za několik dní na k nám na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě,“ informuje Zuzana Urbánková z Centra multimediální tvorby fakulty.

 

V opavském finále Astronomické olympiády čekají studenty tři bloky úkolů. Prvním jsou teoretické úlohy, druhým simulovaná či skutečná astronomická pozorování, třetí spočívá ve zpracování astronomických dat. Osm nejlepších účastníků pak postoupí do užšího výběru, z něhož se pak vybere pětice těch, kteří ke konci roku budou Českou republiku reprezentovat na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice. Ta se loni konala v Indii.

 

Na organizaci celorepublikového soutěžního setkání se organizačně podílí Ústav fyziky. Fyzikové poskytnou účastníkům finále této soutěže zázemí a po dobu konání se postarají o celý program. „Zásluhu na tom, že se finále koná již podruhé právě na naší fakultě, má proděkan pro informace a rozvoj RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., který je členem Ústřední komise Astronomické olympiády České astronomické společnosti, jež je spolu s Ústavem fyziky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR hlavní organizátorkou celé akce. Tomáš Gráf s ostatními kolegy z České astronomické společnosti a vítězi minulých Astronomických olympiád rovněž spoluvytváří zadání úloh,“ dodala Zuzana Urbánková.

 

Astronomická olympiáda je zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR mezi soutěže kategorie A, tedy stejně jako Matematická či Fyzikální olympiáda, a to i přesto, že astronomie není samostatným vyučovacím předmětem. Do všech kategorií Astronomické olympiády se každý rok zapojí až deset tisíc žáků a studentů. České týmy pak pravidelně z mezinárodních astronomických olympiád  IOAA a IAO vozí medaile.

Mgr. Daniel Martínek

tiskový mluvčí, vedoucí oddělení vztahů s veřejností

Slezská univerzita v Opavě

telefon: 777 586 266, 553 684 647

e-mail: daniel.martinek@slu.cz

 

 

Mgr. Zuzana Urbánková

Centrum multimediální tvorby

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

telefon: 606 666 502, 553 684 222

e-mail: Zuzana.Urbankova@fpf.slu.cz

 

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA