Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Tvořivé arteterapeutické dílny se na Dnech terapie otevřou veřejnosti

Tvořivé arteterapeutické dílny se na Dnech terapie otevřou veřejnosti

Dílny terapie loutkou, kterých se může zúčastnit veřejnost v roli diváků a následně o nich diskutovat s lektory, proběhnou ve dnech 17.4. a 18.4.2013 na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava a ve vybraných základních školách a dalších zařízeních. Ve spolupráci s DLO je pořádá občanské sdružení THeatr ludem.


Dílny terapie loutkou se pravidelně konají v Divadle loutek Ostrava od roku 2011, kdy byla nová alternativní scéna otevřena. Dílny, které vedou zkušení lektoři, jsou určeny především handicapovaným dětem, dětem neslyšícím, autistickým, ze sociálně slabých rodin, dětem ohroženým sociálním vyloučením, ale i zdravým dětem v mateřských školách. Obvykle jsou veřejnosti nepřístupné. 17. a 18. dubna se na jejich průběh a na využití loutek při terapeutické práci s dětmi mohou přijít podívat nejen ti, kteří pracují s postiženými, ale třeba studenti pedagogických fakult, rodiče, prostě kdokoli, kdo má o tuto problematiku zájem.
Zážitkovým arteterapeutickým dílnám dominují loutky Pan Barvička a Slečna Mašlička. Společně s dětmi si hrají, cestují, plaví se po moři, létají v oblacích, slaví narozeniny a vaří si samé dobroty. „Při tomto setkání se mohou všichni účastníci zároveň i něco naučit a zažít, například jak to chodí na poště, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích a mnoho dalšího,“ říká Hana Galetková, lektorka dílen. „V lekcích terapie loutkou jsou děti rozvíjeny celostně, zvláště po stránce motorické, emocionální, lekce podporují fantazii a metaforické vnímání.“
Po skončení dílen je na alternativní scéně DLO ve čtvrtek 18. dubna v 16 hodin připravena beseda, na níž budou lektoři vyprávět své zážitky a předávat zkušenosti z lekcí. Kromě vedoucích dílen se besedy zúčastní psychologové a speciální pedagogové, mezi nimi např. PhDr. Ivana Radková, dlouholetá zkušená speciální pedagožka ze ZŠ v Opavě.
Další informace i přihlášku k účasti na akci naleznete na www.theatrludem.cz. Dílny se konají za podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a městského obvodu Ostrava – Jih, Nadačního fondu Evraz a Nadace ArcelorMittal.

Program dílen na alternativní scéně DLO:
Středa 17. dubna
9:00 Pan Barvička a slečna Mašlička. Terapie loutkou pro děti se sluchovým postižením
11:00 Ludvíček. Příběh o vnitřní síle malého chlapce, který nacházel radost a lásku i v prostředí koncentračního tábora. Dramaterapie pro žáky základních škol.

Čtvrtek 18. dubna
9:00 Pan Barvička a slečna Mašlička. Terapie loutkou pro děti s mentálním postižením.
11:00 Když má lež dlouhé nohy… Divadlo Fórum zabývající se tématem šikany pro studenty vysokých škol.
14:00 Poutník. Seznámení s osobností Jana Amose Komenského prostřednictvím divadla. Dramatická dílna pro žáky základních škol.
16:00 Beseda k dílnám. Setkání a beseda s lektory dílen, speciálními pedagogy a psychology na téma terapie loutkou
Další dílny proběhnou v CDS START, Prapos o.s., v Ostravě-Zábřehu, v Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Muglinov, na Základní škole Těšínská 98 v Moravské Ostravě a ZŠ Slezského odboje v Opavě.
Dílny otevřené široké veřejnosti se na scéně DLO nekonají poprvé. V listopadu 2012 se zde v rámci jedinečné akce v České republice podobným způsobem prezentovalo pět dramacenter se svými vzdělávacími programy.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA