Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Travertinová kaskáda nad říčkou Tichávkou

Travertinová kaskáda nad říčkou Tichávkou

Travertin není ve Slezsku příliš častou horninou, ale i za ním se můžeme při našich toulkách vydat. Přírodní památku Travertinová kaskáda najdeme v severozápadní části obce Tichá a v  v údolí říčky Tichávky. Oblast je chráněna jako přírodní památka od roku 1988.


Traventinová kaskáda tvoří zajímavý přírodní útvar, který vznikl v důsledku vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek. Vývěr pramene je kolem 40 m nad hladinou toku řeky Tichávky a na úpatí Tichavské hůrky. Nedaleko vývěru voda z pramene protéká 1 m hlubokou erozní rýhou. Níže po svahu kopce vyhloubila voda koryto v hřebeni pěnovcového valu, který má výšku jen něco málo přes metr. Na začátku této části koryta, se vytvořily kaskádové prahy. Po nedlouhém toku z poměrně prudkého svahu se voda z vývěru vlévá do řeky Tichávky.

V horní části kopce roste listnatý dubohabrový les. V podrostu pod stromy se daří řadě hájovým druhům rostlin a to břečťanu popínavému, hrachoru jarnímu, lýkovci jedovatému aj. V okrajových částech lesa najdeme dobromysl obecnou, jehlici trnitou a  ohrožený druh vstavač mužský. Kolem prameniště se daří mechům a řasám.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA