Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Studenti medicíny bojují proti diabetu také v Ostravě

Studenti medicíny bojují proti diabetu také v Ostravě

Také v Ostravě budou studenti medicíny bojovat 14. listopadu proti diabetu. Právě na tento den – na počest data narození objevitele inzulinu Fredericka Bantinga – připadá dle Světové zdravotnické organizace Světový den diabetu. Studenti medicíny sérií několika aktivit přiblíží široké veřejnosti možnosti prevence diabetu 2. typu, jeho léčbu, rizika pozdních komplikací či celkový pohled na život diabetika.


Globální kampaň je iniciovaná Mezinárodní diabetickou federací (IDF) a účastní se jí stovky milionů lidí po celém světě. Česká pobočka IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) připravuje speciální program v OC Forum Nová Karolina a OC Galerie v Ostravě, ale i v dalších pěti městech České republiky. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizikových faktorech, symptomech diabetu a o možnostech prevence diabetu 2. typu pomocí zdravého stravování a pravidelné fyzické aktivity. Součástí kampaně jsou edukační stany/stoly, kde si lidé mohou nechat zdarma změřit krevní tlak, spočítat BMI index a změřit procento tuku v těle a kde budou současně informováni o rizicích a prevenci diabetu. „Návštěvníci se budou moci na okamžik vžít do role diabetika, a to se všemi omezeními a komplikacemi, které s sebou toto onemocnění přináší. Rovněž si budou moci vyzkoušet poskytování první pomoci diabetikovi v nouzi, případně aplikaci inzulinu. Na určitou část dne nás navštíví na místě tzv. létající sestřičky, které interaktivně lidem vysvětlí problematiku diabetu od A do Z – tedy to, jak se lidem s diabetem žije,“ vysvětluje lokální koordinátorka projektů Ostravské pobočky IFMSA CZ Petra Tomečková z lékařské fakulty Ostravské univerzity s tím, že kromě Ostravy bude akce v tento den probíhat také v Praze, Hradci Králové, Plzni, Brně a Olomouci. V některých městech se budou konat také doprovodné akce: přednášky a besedy pro veřejnost v rámci cyklu MediCafé, v Ostravě bude k dispozici měřicí přístroj Inbody, který bude obsluhovat trenér z místního fitcentra, v Olomouci se také poběží proti diabetu, Praha zaujme výstavou Vývoj technologií v oblasti diabetu.
Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) je označení pro nejednotnou skupinu onemocnění různého původu, jejichž společným jmenovatelem je zvýšená hladina krevního cukru. Správné zajištění hladiny krevního cukru je výsledkem složitých regulačních mechanismů, na kterých se podílí nervová soustava a řada hormonů produkovaných v těle. Cukrovka je závažné onemocnění organismu, které způsobuje poruchy látkové přeměny a vyvolává mnoho akutních a chronických komplikací. Převážná většina diabetiků trpí cukrovkou 2. typu, jejíž nástup lze ovlivnit správnou životosprávou a fyzickou kondicí. V ČR žije téměř 850 tisíc lidí s cukrovkou a lékaři odhadují, že dalších čtvrt milionu lidí má diabetes mellitus také, jen o tom ještě nevědí. Na léčbu cukrovky a jejích druhotných komplikací jsou v ČR vynakládány přes tři miliardy korun ročně a tyto náklady stále rostou. Je proto zcela zásadní bojovat proti epidemii diabetu 2. typu a investovat do prevence a včasné léčby cukrovky a jejích druhotných komplikací.
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) je nezisková organizace studentů medicíny zastřešující 117 členských organizací po celém světě. IFMSA se na globální i lokální úrovni věnuje zprostředkování výměnných stáží a organizaci preventivních, osvětových a charitativních projektů, mezi něž se řadí například World Aids Day, MediCafé či Nemocnice pro medvídky. Světový den diabetu je v ČR organizován ve spolupráci s Diabetickou asociací ČR, Mezinárodní diabetickou federací (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA