Úvodní strana » Zajímavosti » Soutěžte s OZO POCHOĎÁKY!

Soutěžte s OZO POCHOĎÁKY!

Odpadová společnost OZO Ostrava, která ve spolupráci s městem dlouhodobě šíří povědomí o správném nakládání s odpady, chce i letos obyvatelům Ostravy připomenout prospěšnost třídění odpadu. Připravila proto pro občany na jarní období od 11. května do 7. června zábavnou kampaň POCHOĎÁKY – turistickou soutěž, která je určena jednotlivcům i rodinám s dětmi. Cílem kampaně je podpora a propagace využívání ostravských sběrných dvorů. Odměnou pro úspěšně účastníky soutěže budou poukazy na nákup zboží značky UAX, ale i zajímavé věcné ceny.


Cílem kampaně je jednak připomenout nezbytnost třídit odpad, ale i blíže seznámit obyvatele Ostravy s místními sběrnými dvory a jejich službami. Soutěž Pochoďáky se bude konat na území města Ostravy od 11. května do 1. června 2014, a to v podobě čtyř po sobě následujících nedělních turistických pochodů. Jednotlivé pochody budou mít délku zhruba 14 až 16,5 km a svou náročností budou vhodné jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi. Doporučený věk dětí je ale od 10 let výše. Pochody jsou přitom určeny výhradně pro pěší turistiku a podmínkou pro účast v pochodu bude vyplněná přihláška. „Na každý pochod se budou muset účastníci přihlásit zvlášť. Každý pochod budeme vyhodnocovat samostatně a výsledky vždy v následujících pracovních dnech zveřejníme na našich webových stránkách. Vítězem každého pochodu, ale i celé soutěže bude ten, kdo získá maximální počet bodů v soutěžích, které na trase pochodu na účastníky čekají,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že se jedná například o střelbu, hod na cíl či vědomostní kvízy. Odměnou pro úspěšně účastníky soutěže budou jednak poukazy na nákup oděvů a doplňků značky UAX, ale i zajímavé věcné ceny. Všechny ceny budou vítězům slavnostně předány na Dni otevřených dveří OZO Ostrava 7. června 2014. Přesná pravidla a podmínky soutěže včetně časového harmonogramu a tras jednotlivých pochodů zájemci naleznou na webových stránkách a facebooku OZO Ostrava, základní informace pak na letácích v MHD, v rádiových spotech, na plakátech či u obchodních center.Dlouhodobá podpora a propagace separace odpadu mezi občany Ostravy – to je jeden z hlavních cílů odpadové společnosti OZO Ostrava a města Ostravy již několik let. „Snažíme se o to, aby bylo třídění přístupné všem obyvatelům města a stalo se samozřejmou součástí jejich života. Naším cílem je komunální odpad řešit ekonomicky a s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. Také proto jsme pro obyvatele v naší svozové oblasti za poslední léta přichystali několik kampaní na podporu separace odpadu. A nejinak je tomu i letos. Tentokrát pozornost zaměřujeme především na naše sběrné dvory. Věříme, že i tentokrát se u toho budou lidé dobře bavit,“ uvádí ředitel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda s tím, že pozitivní ohlas veřejnosti na předchozí kampaně a fakt, že realizované kampaně přivedly ke třídění i ty, kteří původně vůbec odpad netřídili, přispěly u odpadové společnosti a statutárního města Ostravy k rozhodnutí v osvětových, a přitom zábavných kampaních na podporu třídění i nadále pokračovat. „Stále bohužel mezi námi existuje dost těch, kteří starý nábytek či jiný objemný odpad vyhodí k popelnicím a neuvědomují si, že tak vytvářejí černou skládku. Lidé by vždycky měli myslet na to, že odložením odpadu do sběrného dvora šetří životní prostředí a že jedním z hlavních smyslů separace odpadu je nejenom ochrana přírodních zdrojů, ale i ekonomický přínos, který městu pomáhá udržovat poplatky za odpady na nízké úrovni,“ zdůrazňuje ještě Karel Belda.Ostravské sběrné dvory umožňují pohodlné odkládání odpadu všem občanům Ostravy. Ti zde mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) odložit prakticky všechny složky odpadů pocházející z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu: objemné odpady (nábytek, koberce...), nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...), zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...), separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly), starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky). Sběrné dvory v Ostravě slouží také jako mísa zpětného odběru elektrozařízení. A ty prostornější umožňují i zařazení doplňkových služeb, jako je příjem stavebního odpadu za úplatu či prodej kompostu a zeminového substrátu.

Všichni obyvatelé Ostravy jsou k účasti na POCHOĎÁCÍCH mezi ostravskými sběrnými dvory srdečně zváni!

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA