Úvodní strana » Zajímavosti » Slezská univerzita v Opavě bude hostit Česko-slovensko-polskou konferenci Kniha ve 21. století s podtitulem „Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven“

Slezská univerzita v Opavě bude hostit Česko-slovensko-polskou konferenci Kniha ve 21. století s podtitulem „Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven“

Knihovníci, manažeři knihoven, zřizovatelé knihoven, studenti knihovnictví, vyučující, vědečtí pracovníci, přátelé knihoven a čtenáři - těm všem je určena mezinárodní konference Kniha ve 21. století. Koná se ve středu 7. února 2018 od 9:00 hodin v univerzitním areálu na ul. Hradecká 17 v Opavě. Konference chce nabídnout odpovědi na hodnocení současné situace v knihovnictví a hledat pro knihovny nové příležitosti.


 

Tisková zpráva

Opava 6. 2. 2018

 

 

Slezská univerzita v Opavě bude hostit Česko-slovensko-polskou konferenci Kniha ve 21. století s podtitulem „Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven“

Knihovníci, manažeři knihoven, zřizovatelé knihoven, studenti knihovnictví, vyučující, vědečtí pracovníci, přátelé knihoven a čtenáři - těm všem je určena mezinárodní konference Kniha ve 21. století. Koná se ve středu 7. února 2018 od 9:00 hodin v univerzitním areálu na ul. Hradecká 17 v Opavě. Konference chce nabídnout odpovědi na hodnocení současné situace v knihovnictví a hledat pro knihovny nové příležitosti.

 

Slavnostní zahájení je naplánováno v 9:00 hodin v  konferenčním sále H3. Úvodní slova budou patřit děkanovi Filozoficko-přírodovědecké fakulty Prof. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc. a primátorovi Statutárního města Opavy Ing. Radimu Křupalovi. Hlavní organizátorkou konference je vedoucí oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě PhDr. Libuše Foberová, PhD.

Cílem konference je jak reflexe současného stavu knihovnictví u nás, na Slovensku a v Polsku, tak nárys možných scénářů budoucího vývoje. Konferencí bychom rádi vyvolali širokou diskusi, zda současný stav knihoven odpovídá potřebám společnosti a kam je nutné knihovny dlouhodobě směrovat. Formou panelové diskuse chceme zprostředkovat interaktivní výměnu názorů a zkušeností od velkých osobností knihovnictví,“ uvedla k náplni konference dr. Foberová.

 

Konference by měla nabídnout odpovědi na otázky jaké je hodnocení současné situace v oblasti knihovnictví nebo v čem se spatřují nové příležitosti a hrozby pro knihovny. Organizátoři také vyzývají k zapojení do neformální panelové diskuse, na které lze pokládat otázky hostům na slovo vzatým. Mezi nimi se představí Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, literární vědec a pedagog, dále Prof. Milan Konvit, Doc. Jaromír Kubíček a Doc. Richard Papík, všichni z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Konference přivítá i zahraničními řečníky, například Prof. Ryszarda Nowickieho z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Bydgoszcz – Polská republika, Prof. Dušana Katuščáka, vysokoškolského pedagoga a manažera, který od roku 2000 do roku 2012 zastával funkci generálního ředitele Slovenské národní knihovny v Martině. Jako jeden z prvních v Evropě vytvořil strategii digitalizace. Inicioval vznik digitalizačního pracoviště ve Vrútkách, které je špičkové, včetně restaurování knih či dlouhodobé ochrany fondu. Ze Slovenské republiky rovněž přijal pozvání Doc. Pavol Rankov působící na Katedře knihovní a informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Zkoumá současnou informační a znalostní společnost, média, mezilidskou komunikaci a fenomén čtení.

 

Moderovat panelovou diskusi budou Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy a renomovaná odbornice v oblasti knihovnictví, a Mgr. Emílie Antolíková, ředitelka Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Topľou, renomovaná odbornice na komunitní knihovnictví. Shrnutí a závěr konference přednese předsedkyně SKIP 10 a ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě Mgr. Zuzana Bornová.

Organizátory konference jsou Slezská univerzita v Opavě, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje - SKIP 10. Výstupy z konference budou prezentovány zejména v časopisech Knihovna – knihovnická revue, v Duze a ve Čtenáři.

 

 

 

 

Mgr. Daniel Martínek

tiskový mluvčí, vedoucí oddělení vztahů s veřejností

Slezská univerzita v Opavě

telefon: 777 586 266, 553 684 647

e-mail: daniel.martinek@slu.cz

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA