Úvodní strana » Zajímavosti » Roadshow v rámci projektu screeningových programů ...

Roadshow v rámci projektu screeningových programů ...

... na podporu boje s rakovinou navštíví v pondělí 9.6. Masarykovo náměstí v Ostravě a v úterý 10.6. náměstí Svobody ve Frýdku-Místku  


V pondělí 9. června budou na Masarykově náměstí v Ostravě zástupci Slezského klubu stomiků radit občanům, jak se vyhnout rakovině. V rámci celonárodní kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu prevence rakoviny, jejímiž tvářemi jsou Jan Čenský, Chantal Poullain a Ilona Svobodová, vystoupí i další experti, se kterými si bude povídat Vladimír Kroc z Radiožurnálu. Moderovaný program na Masarykově náměstí začne ve 14 hodin a potrvá tři hodiny.
Už dopoledne budou o prevenci rakoviny diskutovat studenti a studentky ostravské Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky. Besedu se studenty vede zkušená lektorka  MUDr. Anna Straussová. „Vysvětlujeme studentům a studentkám, co je rakovina a jak vzniká, jak ji včas odhalit a jak správný životní styl a vhodné stravovací návyky omezují riziko, že jí onemocní. Především se ale prostřednictvím mladých lidí snažíme působit i na jejich rodiče a prarodiče, aby nepodceňovali preventivní vyšetření, která mohou odhalit rakovinu v raných stadiích, kdy je možné ji dobře léčit“, říká doktorka Straussová. Středoškoláci si proto domů odnášejí řadu informačních tiskovin, mezi nimi brožuru Zachraň bábu, zachraň dědka a také DVD s osvětovým filmem, které bylo připraveno v rámci screeningového projektu Ministerstva zdravotnictví. V něm se vysvětluje, jak je důležité nepodceňovat prevenci a zúčastnit se preventivních vyšetření, na která jsou lidé zváni dopisy od jejich zdravotních pojišťoven.

 


Začátkem letošního roku odstartoval projekt Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“, který potrvá do 30. 6. 2015. Projekt si klade za cíl zvýšit návštěvnost preventivních vyšetření, konkrétně vyšetření rakoviny děložního čípku, prsu a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Na preventivní prohlídky jsou v průběhu roku adresně zváni klienti všech zdravotních pojišťoven dle stanovených cílových skupin. Do dnešního dne již bylo zdravotními pojišťovnami pozváno přes 1 000 000 osob a postupně jsou zvány další. Adresné zvaní podporuje celorepubliková infomační kampaň zaměřená na širokou veřejnost
a její součástí je mimo jiné speciální roadshow ve vybraných městech ČR. Cílem roadshow je přiblížit projekt veřejnosti, informovat o konkrétních možnostech prevence rakoviny a zvýšit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Roadshow podporují také neziskové organizace zaměřené na prevenci rakoviny. Hlavním mediálním partnerem projektu se stala Česká televize.
Roadshow se zastaví ve 25 městech České republiky a to ve třech etapách. První etapa zahrnuje
devět měst, začala koncem dubna a bude trvat do konce června 2014. Další etapa pak startuje na podzim a potrvá až do konce letošního roku a navštíví osm měst. Třetí etapa proběhne v první polovině roku 2015 v dalších osmi městech. Roadshow jsou realizovány jako informační
a osvětové akce na centrálních náměstích vybraných měst za účasti významných lokálních osobností. Snahou organizátorů je dále sladit konání roadshow s jinými významnými akcemi na podporu boje proti rakovině. V rámci roadshow v daných lokalitách probíhají také doprovodné osvětové přednášky pro studenty středních škol včetně distribuce edukačního filmu.
První etapa roadshow zahrnuje následující města:
Brno (25. 4.), Zlín (5. 5.), Olomouc (6. 5.), Jihlava (7. 5.), Plzeň (15. 5.),
Ostrava (Masarykovo náměstí, 9. 6. ve 14:00 – 17:00),
Frýdek-Místek (náměstí Svobody, 10. 6. ve 14:00 – 17:00),
Nymburk (náměstí Přemyslovců, 23. 6. ve 14:00 – 17:00),
Cheb (OC Dragoun, 25.6. v 15:00 –18:00 ).
Další podrobnosti k jednotlivým akcím budou zveřejněny na webu MZ ČR www.bezrakoviny.cz.

Osvěta v rámci roadshow
Roadshow se koná vždy v odpoledních hodinách na centrálních náměstích a v obchodních centrech vybraných měst. Na každé roadshow jsou přítomni odborníci z řad lékařů, kteří veřejnosti blíže představují screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny. V každém navštíveném městě se tak lidé dozvědí maximum informací k prevenci rakoviny děložního čípku, prsu a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Lidé mají možnost konzultovat své individuální dotazy s přítomnými odborníky, kteří jim jsou plně k dispozici. Pro návštěvníky roadshow je také připravena možnost předat svým blízkým osobní fotografii se vzkazem týkajícím se prevence rakoviny, stejně tak jako to činí známé osobnosti během celé kampaně – Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský. Asistenti v oděvu se symbolikou akce a logy kampaně jsou přítomni během celé akce, rozdávají edukační tiskoviny a upozorňují občany na probíhající program, na možnost individuálních dotazů odborníkům a na příležitost pořídit si
a poslat vlastní vzkazovou fotografii.

Zapojení neziskových organizací
Roadshow aktivně podporuje také řada neziskových organizací zaměřených na prevenci rakoviny. Jejich pomoc projektu spočívá v účasti na jednotlivých roadshow, poskytnutí odborníka pro vybranou problematiku nebo předání informace o projektu SCREENINGOVÉ PROGRAMY v rámci vlastních akcí. V první etapě roadshow podporují následující organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius/Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO
a Onkomaják. Aliance žen s rakovinou prsu nabízí během roadshow ve svém stanu poradenství vyškolených pracovnic, návštěvnice si zde mohou samy vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Onkomaják má ve vybraných městech (Brno, Plzeň, Ostrava, Cheb) nafukovací maketu tlustého střeva a upozorňuje návštěvníky akce na možnosti prevence a léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Pokud díky osvětě v rámci projektu SCREENINGOVÉ PROGRAMY občané vyhledají lékaře již při prvotních příznacích onemocnění a nádorová onemocnění tak budou odhalena včas, tento projekt má smysl. Rozdíl mezi včasným a pozdním odhalením může totiž pro mnoho lidí znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Informovanost široké veřejnosti je proto klíčová. Samotné roadshow dávají celému projektu nový rozměr díky přímému kontaktu s lidmi a prostoru pro jejich individuální dotazy týkající se rakoviny. Hlavním cílem celorepublikové informační kampaně, jejíž součástí je také roadshow, je maximálně podpořit probíhající adresné zvaní pojištěnců zdravotními pojišťovnami.
Více informací o projektu a problematice nádorových onemocnění celkově je k dispozici na nově vytvořeném souhrnném webovém portálu www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz, www.cervix.cz a www.kolorektum.cz. 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA