Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří a uvedení stavby do provozu

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří a uvedení stavby do provozu

Státní podnik Povodí Odry realizoval v uplynulých dvou letech významnou stavbu v oblasti revitalizací, a to revitalizaci Bílovky. Revitalizací se rozumí úprava vodního toku, který byl v minulosti „regulován“, do stavu blízkého přírodnímu stavu.


Stavby tohoto typu podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR dotacemi z programu OPŽP (Operační program životní prostředí).
Uvedená stavba byla v současnosti dokončena, předána investorovi a ve čtvrtek 10. 10. 2013 v 11.00 hodin bude stavba uvedena do provozu vpuštěním vody do obnoveného koryta.

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří
základní parametry stavby:

délka regulované Bílovky - 2500 m
úsek řešené revitalizace - 4500 m
dílčí úseky - zprůtočnění dochovaného koryta Staré Bílovky 2200 m
- obnova koryta Staré Bílovky v loukách 2300 m
technické objekty - rozdělovací objekt na Bílovce
- zprůchodnění jezu odběr. objektu pro rybníky „Rohy“
s výstavbou rybího přechodu
- shybka na Mlýnce
ostatní - propustky pro obsluhu území
- rozebrání Oderské hráze
- rozebrání levobřežní hráze Bílovky
- náhradní výsadba zeleně

Časový plán výstavby:
Zahájení: 03/2011
Ukončení: 09/2013
Zhotovitel stavby: Sdružení „Rovina – Talpa - RPF"
Vedoucí účastník: Rovina a.s. Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24
Finanční náklad stavby: celkem 48,0 mil. Kč
z toho dotace z programu OPŽP 47,0 mil Kč
Zprůtočnění obnoveného koryta je naplánováno vpuštěním vody dne 10. 10. 2013 v 11.00 hod.
Pro zájemce o účast na tomto aktu je sraz v 10.30 hod u odbočky na Jistebník (značena je zde i cyklostezka) ze silnice směr Studénka. Po sjezdu z dálnice D1 sjezdem na Bílovec, směr Studénka je místo srazu cca 1 km od dálnice.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA