Úvodní strana » Aktuality » Událo se » RAFAEL DĚTEM, nadační fond pomáhá po celé ČR!

RAFAEL DĚTEM, nadační fond pomáhá po celé ČR!

Jsme Rafael dětem, nadační fond založen v březnu 2014. Naší prací a posláním je pomáhat nemocným a opuštěným dětem. Za naši krátkou existenci jsme pomohli mnoha rodinám s pořízením zdravotnických pomůcek, s neurorehabilitačními pobyty, s operacemi, dále jsme pomohli např. organizaci DEBRA ČR, SOS Vesničkám a dětským domovům.


 

I když není lehké získat finanční prostředky, které můžeme věnovat dětem, o to větší odměnou je pro nás každý šťastný úsměv dětí.
Rafael dětem, nadační fond už věnoval 32 nadačních příspěvků, zmíním alespoň několik z nich za rok 2015.

SOS VESNIČKY – věnovali jsme SOS Vesničkám nadační příspěvek ve výši 200 000,-. Sdružení SOS vesniček poskytuje zázemí pěstounským rodinám ve třech SOS vesničkách, pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky, rodinám ohroženým odebíráním dítěte i dětem, které vyžadují okamžitou pomoc. Ve střediscích SOS Kompas poskytují sociálně aktivizační služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Z důvodu zvyšující se potřebnosti této služby i v dalších lokalitách se zakládají nová střediska.

RICHARD HUMLÍČEK
Věnovali jsme nadační příspěvek ve výši 200 000,-Kč malému Ríšovi, který má nemoc SMA-spinální atrofie. Tato nemoc se řadí mezi nemoci nervového systému. Je to onemocnění vrozené, kdy dochází k úbytku svalové hmoty s postupnou ztrátou schopnosti pohybu. Jediná možná léčba této nemoci je experimentální terapie kmenových buněk, která je založena na aplikaci buněk z vlastní kostní dřeně, tukové tkáně, nebo cizí placenty či pupečníkové krve do mozkomišního moku, nebo přímo do svalu. Tato léčba se neprovádí v ČR, je velice drahá a zdravotní pojišťovny ji nehradí.

Tohle a mnoho dalšího by jsme nedokázali bez Vaši podpory milí dárci. Díky našemu společnému úsilí pomáhat, můžeme svět dělat o něco veselejším.

Děkuji Vám
Zuzana Bedrunková
ředitelka RAFAEL DĚTEM, nadační fond

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA