Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Projektová příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje

Projektová příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje

Od ledna 2014 pokračují práce na přípravě opatření na zvýšení protipovodňové ochrany obcí na řece Opavě pod názvem „Opatření na horní Opavě“. Činnosti navazují na zpracovaný a vládou České republiky schválený investiční záměr celého opatření. Ten obsahově zahrnuje návrh nádrže Nové Heřminovy a návrhy souvislých protipovodňových a říčních úprav pod nádrží do města Krnova a pomístních úprav až do obce Holasovice, a to včetně řady dalších opatření v oblasti povodí horního toku řeky Opavy. Záměr jako celek představuje více než padesátku samostatných staveb.


„V navazující fázi se státní podnik Povodí Odry bude soustředit na projekt nádrže Nové Heřminovy a souvisejících staveb a na projekty protipovodňové ochrany samotné obce Nové Heřminovy. A to konkrétně zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace pro územní řízení. Za tímto účelem státní podnik Povodí Odry v lednu zahájil výběrové řízení na projektanta těchto prací. Při zdárném ukončení výběrového řízení budou vlastní projekční práce zahájeny ještě během letošního léta a dokončeny na podzim roku 2015,“ vysvětluje tiskový mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček.
Projekt „Opatření na horní Opavě“ podporuje stále více obcí v povodí horního toku řeky Opavy. „Naším prvořadým úkolem je realizace účinné protipovodňové ochrany. Nejedná se jen o naši obec, ale o ochranu mnoha dalších. V obci Zátor dojde také k likvidaci několika staveb, z nichž pět je obytných. Lidé si staví nové domy nebo si kupují byty buď přímo v Zátoru, nebo v nedalekém Krnově. Po stránce odškodnění jsou všichni spokojeni, jelikož vyrovnání bylo velmi solidní. Chtěla bych, a ze srdce si přeji, aby obec Nové Heřminovy získala vše, oč usiluje, vždyť nyní má příležitost. Přeji si, aby mohli Heřminovští na základě nového referenda projevit svůj názor. Vždyť opatření, která se jim nabízejí, jsou skutečně velkorysá,“ říká starostka obce Zátor Salome Sýková a dodává: „Dvacet procent obce, které zmizí pod hladinou, bude vykoupeno zařízeními a opatřeními, která pomohou zbývajícím 80 procentům slušně žít a krásně se rozvíjet a k tomu přibude i nádherný pocit solidarity s ostatními. Vždyť na jejich postoji jsou závislé desítky tisíc obyvatel a ti jim budou za jejich rozhodnutí vděční. Zátor i sousední obce nabízely Novým Heřminovům vždy pomocnou ruku a jsme připraveni se dohodnout na spolupráci.“
„Tragické události z roku 1997 nás přinutily k aktivitám směřujícím k hledání ochrany našich občanů před povodněmi. Naděje svitla až v roce 2008, kdy vláda konečně přijala rozhodnutí o podobě opatření na Opavě. Zvolená varianta si vyžádá další zásahy na rozsáhlém území podél toku. Významně poznamená Zátor, nemálo změní tvář Krnova. Stojí však za to usilovat o její realizaci, posílí bezpečí. Zakonzervování stávajícího stavu rozhodně nikomu neprospěje. Pozemky pro stavbu jsou již většinou v majetku státu, je nejvyšší čas jednat o potřebách obce Nové Heřminovy, náhradách v podobě investic do infrastruktury a vybavenosti. Město Krnov je připraveno pomoci dle svých sil. Nejsme nepřátele, hledáme východiska,“ vyjadřuje se k vleklému problému starostka Krnova Alena Krušinová.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA