Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Přihláška do V. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí“ - téma 30 let Pony Expressu

Přihláška do V. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí“ - téma 30 let Pony Expressu

Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB z.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci s Městysem Suchdol nad Odrou již po páté. Letošní ročník soutěže má za cíl seznámit mladou generaci s minulostí i současností koňské pošty Pony Expressu, která v letošním roce slaví již 30tý ročník své existence. Soutěžní práce tak budou mít za úkol zpracovat westernové prostředí přepravy pošty na koních Evropského Pony Expressu formou výtvarného projevu, kterým je např. malba, linoryt, maketa atd.


V roce 2014 bude Pony Express slavit již 30. ročník a v Suchdole nad Odrou bude dne 16.8.2014 slavnostní hvězdicový dojezd všech zúčastněných států – dorazí jezdci a šerifové ze Slovenska, Polska, Německa, Holandska a hosté z USA. Hlavní pořadatel WESTERN KLUB z.s. na 30. výročí Pony Expressu chystá celodenní bohatý slavnostní a westernový program pro všechny věkové kategorie. Nejlepší práce dětí tam budou vystaveny.

Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:

1. kategorie: MŠ pracuje na práci jako celek
- Výtvarná – Koně a hříbata Pony Expressu

2. kategorie: ŠD pracuje jako celek nebo po skupinách
- Výtvarná – Poštovní stanice Pony Expressu

3. kategorie: 1. – 3. třída ZŠ
- Výtvarná - Pohlednice, razítko, poštovní známka Pony Expressu (jezdec s koněm, mapa, sedlo, poštovní trubka, sedlové brašny …)

4. kategorie: 4. – 6. třída ZŠ
- Výtvarná – Jezdci Pony Expressu, předávka koňské pošty Pony Expressu

5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
- Výtvarná - Pošťák – Postmaster Pony Expressu, příjem koňské pošty

Více informací k tématu najdete na www.ponyexpress.cz

Zpracování zadaných témat:

Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla dle zadaného tématu.

1. a 2. kategorie – MŠ a ŠD pracují jako celek nebo po skupinách a jsou hodnoceny jako celek. Za kolektiv MŠ a ŠD se posílá jen jeden nejlepší obrázek nebo maketa.
3. - 5. kategorie - každé dítě ze ZŠ se hodnotí samostatně. Za 1 třídu ZŠ je možno poslat max. 10 nejlepších výtvarných prací.
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 70 x 100 cm.
Prosíme o dodržování omezeného počtu výtvarných děl a jejich velikosti, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže!!
Každé výtvarné dílo musí být označeno údaji na zadní straně: kategorie, třída, jméno a adresa, mobil nebo emailový kontakt (nebo na zadní straně nalepená přihláška).
Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže.

Soutěžní práce budou použity na připravovaný projekt „Westernové zázemí pro realizaci kulturních akcí Western klubu z.s.“ a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých westernových akcí a ve sdělovacích prostředcích.

Soutěž se koná pod záštitou:
Starosty Městyse Suchdol nad Odrou a malíře Petra Poláška z Prahy.

Mediálními partnery jsou:
Časopis Koně&hříbata, Suchdolský zpravodaj, portál Kudy z nudy, portál severni-morava, Novojičínský deník, country rádio, Rádio APPLAUS.
Hlavními sponzory jsou:
Městys Suchdol nad Odrou, Agrosumak a.s., PAMET s.r.o., REGE tiskárna, Šiklův mlýn, HAPS spol. s r.o. Hynčice, Přátelé WK …. vice na www.westernklub.cz

Soutěžní díla je nutné zaslat nebo dodat nejpozději do 30.4.2014.

Kontaktní místo pro doručení - příjem soutěžních prací a pro případné bližší informace:

WESTERN KLUB o.s.
Ludmila Tošovská
Bližší informace na telefonu 775 609 672, email: westernklub@centrum.cz
Zasílací a dodací poštovní adresa:
Kulturní dům Suchdol nad Odrou
soutěž Western klubu 2014
Sportovní ulice, 742 01 Suchdol nad Odrou

Pro osobní doručení výtvarných prací:
Kulturní dům Suchdol nad Odrou
Marta Matulová v době 8.00 - 13.00 hod.
v jiném termínu po telefonické domluvě na tel.: 732 859 005
Podmínky soutěže:
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním níže uvedených oficiálních pravidel soutěže s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v projektech odboru tisku a publicity WESTERN KLUB z.s., aby bylo pro účely těchto projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, aby rozmnoženina díla byla půjčována či vystavována a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
Vyhodnocení prací:
Proběhne nejpozději do 9.5.2014 odbornou komisí, kterou jmenuje vypisovatel soutěže.
Do semifinále bude vybráno 10 nejlepších výtvarných prací z každé kategorie.
Ve finále budou 3 hlavni ceny z každé kategorie a dalších 7 prací si odnese hodnotné dárky.

Postup do semifinále:
Bude přímo oznámen školám s postupujícími pracemi a individuálním postupujícím, dále bude zveřejněn na webových stránkách www.westernklub.cz.
O co se bude soutěžit:
Vítězové kategorií, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě obdrží tyto ceny:
Výherci kategorie 1. MŠ a 2. ŠD - výtvarné potřeby a společenské hry pro kolektiv.
Výherci 3. až 5. kategorie se podělí o: Ebook čtečka, kreslicí tablet, mobil, vstupenky do Šiklandu, knihy, výtvarné sady , společenské hry…
Semifinalisté z každé kategorie, kteří nepostoupí do finále, se podělí o výtvarné potřeby a společenské hry, barvy, knihy, sady pastelek a barev, sportovní náčiní a další ceny.
Dále budou uděleny Zvláštní ceny: Cena starosty městyse Suchdol nad Odrou
Cena malíře Petra Poláška
Cena Western klubu
Cena Moravských jezdců Pony Expressu
Cena Postmastra Pony Expressu
Celkem bude předáno 55 hodnotných cen.P O Z O R !
Ceny se budou předávat na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM DNU 7. 6. 2014 od 13 hodin v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou.

Zde proběhne výstava soutěžních dětských prací a je připraven bohatý westernový program za doprovodu moderátora např.: vození na koni, v bryčce, malování na tělo s Petrem Poláškem, paintbollová soutěž, práskání bičem, lasování a spousta jiných zajímavých soutěží pro děti.

Pro dětské účastníky jsou připraveny dárky, jako např. časopisy a pohlednice od vydavatelství časopisu Koně & hříbata, pohlednice Pony Expressu.
V případě neúčasti při přebírání cen budou ceny rozděleny semifinalistům, kteří budou přítomni !!!
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA