Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Prameny Zrzávky – ojedinělý přírodní úkaz

Prameny Zrzávky – ojedinělý přírodní úkaz

Až někdy pojedete z Nového Jičína směrem na Valašské Meziříčí, najděte si chvilku a kousek za Hodslavicemi odbočte nad přehradou, nesoucí krásné valašské jméno Kacabaja, na malé parkoviště.


Budete jen kousek od výrazné přírodní zajímavosti. Jen málokde ve světě totiž najdete dva prameny vzdálené ani ne metr od sebe, každý s naprosto jiným složením vyvěrající vody.

Přírodní památku prameny Zrzávky tvoří pramenné vývěry s rozdílným chemickým složením. Jeden z pramenů se vyznačuje vysokým obsahem síranu železitého ( právě od něj pochází místní název pramene) a druhý obsahuje sirovodík. Asi 300 metrů od těchto dvou pramenů se nachází další samostatný pramen, který obsahuje sirovodík.
Voda, která obsahuje větší množství síranů je nejpravděpodobněji z pískovcových zásobníků a nepatří mezi minerální vody. Druhý sirovodíkový pramen je z oblasti tektonického narušení horniny. Třetí vzdálenější pramen také obsahuje sirovodík ovšem v daleko menší koncentraci. Prameny jsou v oblasti lesa a v lesním podrostu se daří květnatým bučinám a dubohabřinám. Kromě běžně rostoucích mechů se ve zdejší lokalitě daří vzácnému druhu a to baňatce Mildeově.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA