Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Povodí Odry získalo do správy „ubytovací zařízení“ pro drobné pěvce

Povodí Odry získalo do správy „ubytovací zařízení“ pro drobné pěvce

Celkem 30 ptačích budek pro drobné pěvce – typu rehkovník, sýkorník či špačkovník – získal do správy státník podnik Povodí Odry. Ptačí budky jsou kompenzací za ekologickou újmu záměru „Humanizace řeky Ostravice“ realizovaného statutárním městem Ostravou.


strakapoud u budky

 

„Státní podnik Povodí Odry je nejen správcem toků, ale i správcem ubytovacích zařízení pro drobné pěvce – ptačích budek. Péče o budky našemu podniku byla svěřena spolu s dalšími objekty umístěnými na bermě řeky Ostravice. Budky jsou umístěné na stromech na pravém břehu pod soutokem s řekou Lučinou a na levém břehu v centru města podél řeky Ostravice a částečně také v Komenského sadech,“ vysvětluje ekoložka státního podniku Povodí Odry Lenka Filipová a s úsměvem podotýká: „Mohu potvrdit, že o ubytování v ptačích budkách je zájem. Už tři z nich mají své letošní nájemce. Čtvrtá byla předmětem zkoumání strakapouda, který v ní buď hledal potravu v podobě vajíček či mláďat, nebo hnízdiště. Všechny vyvěšené budky nesou stopy od datlích zobáků a vletové otvory jsou osekané a porušené.“ Po ukončení letošní hnízdní sezony pracovníci státního podniku Povodí Odry budky vyčistí, případně dle potřeby opraví a připraví pro další nájemníky v následující sezoně.

 

kosice v budce zavěšené v Komenského sadech

 

Autor: Kateřina Šreková 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA