Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Povodí Odry zahájilo revitalizaci odstaveného ramene řeky Odry v Ostravě-Přívoze

Povodí Odry zahájilo revitalizaci odstaveného ramene řeky Odry v Ostravě-Přívoze

Stavební akce v sobě zahrnuje revitalizaci odstaveného ramene, propojení řeky Odry a odstaveného ramene prostřednictvím balvanitého rybího přechodu a zpřístupnění nově vzniklého „ostrova“. Součástí revitalizace bude i výstavba tří biotopových tůní a vegetační úpravy. Stavební akce bude hrazena z Operačního programu Životní prostředí. Celková hodnota nákladů bude 32,5 milionu Kč. Realizace projektu bude dokončena do října 2015. „V rámci této akce dojde k razantnímu zásahu do ekosystému odstaveného ramene, které vyvolá pozitivní změny v chemismu a hydrologii ramene a následně i ve vodní fauně a flóře. Z urbanistického hlediska povede realizace tohoto záměru k vytvoření významné oddychové zóny v průmyslové a těžbou zasažené lokalitě. Dojde také k celkovému zpřístupnění dosud veřejností nevyužívaných ploch, a to zejména uvnitř odstaveného ramene a také v návaznosti na sousedící Landek Park,“ vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a pokračuje: „V rámci realizace tohoto projektu dlouhodobě úzce spolupracujeme se společností Vítkovice, a.s. Díky tomu jsou koordinovány naše společné investiční záměry tak, aby bylo dosaženo komplexního řešení této lokality. Cílem je zlepšení stavu životního prostředí. V našem případě jde o odstranění migrační překážky a vybudování rybochodu, ale i o vytvoření nové oddychové a relaxační zóny pro veřejnost.“
Státní podnik Povodí Odry patří v regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Na úspěšné realizaci projektů, které se významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v regionu, dlouhodobě spolupracuje i s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA