Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Povodí Odry diskutovalo s občany o opatřeních proti povodním na horní Opavě

Povodí Odry diskutovalo s občany o opatřeních proti povodním na horní Opavě

Státní podnik Povodí Odry, jako vládou určený investor, včera prezentoval obyvatelům obce Nové Heřminovy pokračující opatření proti povodním na horní Opavě – zejména v souvislosti se stavbou údolní nádrže Nové Heřminovy a možnostmi dalšího rozvoje obce Nové Heřminovy.


Jednání se zúčastnil i vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Pavel Punčochář, který představil strategii vlády ČR při hospodaření vodou v krajině a chystaná opatření III. etapy z programu protipovodňové prevence.
„Opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě je komplexem staveb, který byl schválen vládou ČR v dubnu roku 2008. Tímto byl definován rozsah akce, financování i úkoly jednotlivých resortů při jeho přípravě. Komplex se skládá z nádrže Nové Heřminovy, úprav řeky Opavy, říčních hrází, malých vodních nádrží v ploše povodí a dalších doplňkových staveb. Od roku 2008 významně postoupila projekční příprava i majetkoprávní vypořádání stavby. V roce 2012 obdržela hlavní část záměru – včetně nádrže Nové Heřminovy – kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR o vlivu stavby na životní prostředí,“ vysvětluje technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina. Největší postup se odehrál v majetkovém vypořádání v obci Nové Heřminovy, kde do dnešního dne na území plánované zátopy již stát vlastní zhruba 85 procent nemovitostí. Státní podnik Povodí Odry u vykupovaných nemovitostí uzavírá současně s kupní smlouvou také smlouvu o zřízení věcného břemene, na jejímž základě bývalí vlastníci mohou vykoupené nemovitosti užívat v nezměněné podobě do doby, než je podnik vyzve k vydání nemovitostí z důvodu stavebních prací v daném území, nebo do doby, kdy sami požádají o zrušení uvedeného věcného břemene. Vlastníci prodaných nemovitostí tak mají k dispozici peníze a také dostatek času na pořízení nové, náhradní nemovitosti za nemovitost vykoupenou. Součástí opatření na horní Opavě jsou také stavby, které mohou zásadním způsobem pozitivně ovlivnit kvalitu života obyvatel obce Nové Heřminovy. Jde přitom zejména o rozvoj další zástavby obce, rozvoj komunikací a infrastruktury a výstavbu zařízení pro sport a rekreaci (podrobnější informace v přiloženém letáku – Pozvánka na setkání). Zástupci státního podniku Povodí Odry představili celý rozvojový projekt Nových Heřminov veřejnosti a vybídli občany i vedení obce k dialogu o současné situaci i k možným úpravám rozvojové projektu podle potřeb obce i jejich obyvatel.
„Povodí Odry se snaží jednat s obcí Nové Heřminovy o vhodné podobě tohoto projektu, aby zejména obyvatelé a představitelé obce mohli ovlivňovat chystané záměry svými představami a připomínkami. Základem tohoto procesu je příprava nového územního plánu obce. Byla by škoda promarnit nyní příležitost ovlivnit budoucí podobu obce a jejího okolí,“ doplňuje Březina.
K výhledu výstavby protipovodňových staveb se vyjádřil také dr. Pavel Punčochář: „Ministerstvo zemědělství připravuje pro následující období do roku 2020 třetí etapu výstavby opatření ke snížení povodňových rizik. Budeme preferovat zejména opatření s retencí, která kromě snižování povodňové vlny také přispívají k jejímu zpomalení a uchování vody v povodí. Předpokládáme, že při přípravě těchto staveb významně pomůže nová zákonná úprava, která určuje protipovodňové stavby jako veřejně prospěšné s možností využití institutu vyvlastnění.“

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA