Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Povodí Odry bylo partnerem v nejprestižnějším vodáckém závodě, jaký se kdy v Moravskoslezském kraji konal

Povodí Odry bylo partnerem v nejprestižnějším vodáckém závodě, jaký se kdy v Moravskoslezském kraji konal

Poslední týden v červenci se v Opavě a Hradci nad Moravicí uskutečnilo Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě, které se zpět do České republiky vrátilo po více než patnácti letech. Za prestižním vodáckým závodem se přitom skrývala nejen velká práce organizátorů, ale také zaměstnanců Povodí Odry, s. p., které představovalo jednoho z hlavních partnerů tohoto závodu.  


Úloha Povodí Odry, s. p., při Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě spočívala v zajištění dostatečného průtoku vody v řece Moravici nadlepšováním z vodního díla Kružberk. „Vedení našeho podniku tento záměr podpořilo s tím, že se jedná o prestižní akci, která výrazně zviditelní náš kraj v celosvětovém měřítku. Naší podmínkou však bylo, aby akce byla koordinovaná s širší vodáckou veřejností, bylo minimalizováno množství vypouštěné vody a pořadatel zajistil souhlasná stanoviska všech subjektů dotčených vypouštěním vody,“ řekl vedoucí dispečinku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč.
Vypouštění vody z Kružberku probíhalo podle Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy, který udává, jakým způsobem může Povodí Odry s vodou v přehradách a celé soustavě nakládat. Vypouštění vody probíhalo koordinovaně ze dvou míst. V průběhu týdne byly v brzkých ranních hodinách prováděny manipulace na vodním díle Kružberk s odtokem 7,5 m3/s. Zhruba se čtyřhodinovým odstupem, což je dotoková doba vody do Podhradí, byla vypouštěna voda přes vodní elektrárnu HC1 Podhradí s průtokem 7,5 m3/s. O víkendu byly manipulace na vodním díle Kružberk prováděny v pozdních nočních hodinách, aby byl zaručen dostatečný průtok vody v místě konání hlavních závodů již dopoledne. Celkový průtok vody byl vzhledem k příznivé hydrologické situaci v průběhu konání mistrovství 15 m3/s. Vodohospodářský dispečink byl denně v kontaktu s pořadateli mistrovství a na základě aktuálních informací instruoval obsluhu na vodním díle Kružberk. „I když je program vypouštění vody naplánovaný dopředu, musíme brát ohled na aktuální klimatické podmínky. Během pondělka až středy byly s pořadateli ověřeny dotokové doby do místa konání závodů a časy vypouštění byly mírně oproti původnímu harmonogramu upraveny. Došlo také k prodloužení vypouštění vody zhruba o jednu hodinu,“ dodal Pagáč.
Právě řeka Moravice nebývá v době prázdnin běžně sjízdná, proto musí Povodí Odry upouštět vodu z přehrad. To je ale možné jen za předpokladu, že není velké sucho. Povodí Odry se vždy snaží vodákům vyhovět. Nikdy ale nesmí dojít k ohrožení základních funkcí přehrad, což jsou bezpečnost a zásobování pitnou vodou. „Chápeme, že voda v Povodí Odry má sloužit všem, a to nejen užitkově, ale i pro radost. Jsem proto rád, že přírodní podmínky nám umožnily podpořit vodáky při tak prestižním závodu. Cela akce byla skvěle uspořádána a myslím, že pro všechny byla skutečným zážitkem,“ řekl k podpoře Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě 2011 technický ředitel Ing. Petr Březina.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA