Úvodní strana » Zajímavosti » Pokud se nepodaří vykoupit potřebné pozemky, není možné vybudovat protipovodňovou ochranu na Starobělském potoce ve Staré Bělé

Pokud se nepodaří vykoupit potřebné pozemky, není možné vybudovat protipovodňovou ochranu na Starobělském potoce ve Staré Bělé

Projektové řešení protipovodňové ochrany obyvatel zastavěné části Městského obvodu ve Staré Bělé je připraveno. V rámci projednávání zpracované studie bylo od vlastníků dotčených pozemků zajišťováno vyjádření, zda s navrženým opatřením souhlasí. Přibližně 1/3 soukromých vlastníků nesouhlasí nebo žádné vyjádření neposkytla a nemají zájem o jednání. Povodí Odry v roce 2014 zpracovalo studii a následně nechalo připravit projektové řešení, které navrhuje rozšíření a zpevnění Starobělského potoka na dvacetiletý průtok. Stavba by mohla být financována z programu „Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství“ a následně by vytvořila podmínky pro výrazné omezení tzv. aktivní záplavové zóny, která nyní omezuje výstavbu. Náklady na realizaci se předpokládají cca 40 mil. Kč.


 

Ani nabídka osobních jednání s jednotlivými majiteli pozemků, která byla písemně všem odeslána v roce 2017, nebyla akceptována. Neúspěšné bylo také veřejné projednání s občany Staré Bělé, které se uskutečnilo v roce 2016. I přes následná opakovaná jednání zůstávají stanoviska některých vlastníků nesouhlasná. Aby vodohospodáři mohli pokračovat v přípravě stavebních prací, musí být vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy a získána všechna nezbytná povolení, která musí respektovat omezení z hlediska ochrany přírody a krajiny. Nabídka pro jednání o odkupu pozemků však ze strany státního podniku Povodí Odry stále trvá.

 

 

 

Starobělský potok na k. ú. Stará Bělá, Výškovice u Ostravy je z převážné části upraven (laťové plůtky, gabionové zdi, trávobetony). Tok protéká mezi nemovitostmi s nedostatečným prostorem pro provádění údržby. Většina prací se provádí ručně za minimálního využití mechanizace. Dalším problémem je neochota pobřežníků povolit vstupy přes jejich nemovitosti. Přesto údržba Starobělského potoka probíhá pravidelně. Jedná se například o opravy opevnění a odtěžení sedimentů, prohrábky, mýcení nebo havarijní kácení dřevního porostu. Dále je prováděno pravidelné sečení travní zeleně 2x ročně. Každý rok jsou pravidelně prováděny pochůzky za účasti zástupců městského obvodu.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA