Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Pekařská pouť představí píšťalový flašinet

Pekařská pouť představí píšťalový flašinet

Osada Pekařov již po deváté ožije Pekařovskou poutí. Pořadatelé slibují pestrý program spojený s nádechem historie a duchovním rozměrem. Akce se bude konat i ve Velkých Losinách a Hanušovicích ve dnech 17. až 19. srpna. Stěžejní část se odehraje v sobotu 18. srpna v Pekařově. Součástí bude třetí Mezinárodní setkání flašinetářů. Letos se v regionu rozehrají stroje z Česka, Francie, Německa, Polska, Slovinska a Švýcarska.  


Myšlenka uspořádání Pekařovské pouti souvisí s rekonstrukcí kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. O prázdninách roku 2003 přišli skauti pražského oddílu Hiawatha s nápadem pokusit se zachránit kapli v Pekařově před zkázou. Výsledkem vstřícné reakce duchovního otce farnosti Velké Losiny a místních dobrovolníků byla několikadenní brigáda. A aby se záměr opravy kaple dostal na veřejnost, byl uspořádán 15. srpna benefiční koncert. „Jen tak mimochodem jsme později zjistili, že kaple v Pekařově je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie, které je slaveno právě 15. srpna. Jaký další silnější impuls bychom chtěli pro myšlenku obnovy kaple? Co jiného by mohlo podpořit záměr znovuobnovit pouť v Pekařově,“ uvedl Martin Černohous z občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, které každoročně pouť pořádá. A proč právě mezinárodní setkání flašinetářů? V Pekařově se před 2. světovou válkou vyráběly v dílně Franc Kolb&Söhne varhany a flašinety. Původně zemědělec Franz Kolb dokázal svojí pílí a hudebním talentem vybudovat světoznámou továrnu. O množství a kvalitě vyrobených nástrojů svědčí, mimo jiné i velký počet dochovaných flašinetů v muzejních i soukromých sbírkách nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA