Úvodní strana » Aktuality » Událo se » OZO rozšířením provozní doby sběrných dvorů bojuje proti černým skládkám

OZO rozšířením provozní doby sběrných dvorů bojuje proti černým skládkám

Sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou mít ode dneška otevřeno i v pondělí. Hlavním důvodem je snaha zamezit nezodpovědným občanům v tvorbě černých skládek před branami sběrných dvorů. Za vytváření černých skládek občanům hrozí vysoké pokuty.


„Čtyři středně velké ostravské sběrné dvory, které až dosud měly otevřeno od úterka do soboty, ode dneška nově otevřou své brány občanům Ostravy navíc i v pondělí. Konkrétně jde o sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách. Hlavním důvodem, proč tuto změnu zavádíme, je snaha zamezit stále častějšímu nešvaru nezodpovědných občanů, kteří přiváželi odpad před brány sběrných dvorů mimo provozní dobu, zejména během dvou po sobě jdoucích volných dnů, tedy v neděli nebo v pondělí, a odpad nechali před vstupem do sběrného dvora,“ vysvětluje důvod rozšíření otvírací doby Vladimíra Karasová, mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava, která síť sběrných dvorů v Ostravě provozuje, a dodává: „Zároveň jsme tím ale chtěli vyhovět i požadavkům ostravských obvodů, které si přály zajistit služby sběrných dvorů občanům v co možná nejdelším časovém období. Ráda bych však poukázala na to, že čtyři z našich sběrných dvorů jsou již řadu let otevřeny denně včetně nedělí, přes léto od 8 do 20 hodin. Občané Ostravy mají tedy v porovnání s jinými městy vysoce nadstandardní možnosti odkládat odpady ve sběrných dvorech kdykoli v týdnu.“
Většina ostravských sběrných dvorů přitom disponuje kamerovým systémem. Ten prostory sběrných dvorů monitoruje, a měl by tak zabránit nejen ničení vybavení sběrného dvora a vykrádání kontejnerů v době, kdy je sběrný dvůr zavřený, ale i tvorbě černých skládek před branami. „Právě díky kamerovému systému se městské policii, s níž úzce spolupracujeme, podařilo již řadu nezodpovědných občanů přistihnout,“ upozorňuje Karasová. Jako příklad by mohl sloužit sběrný dvůr v Ostravě-Krásném Poli, kde byl kamerový systém nově instalován teprve letos na jaře. Jak uvedl starosta městského obvodu Tomáš Výtisk, jen za prvních pár týdnů jeho fungování už městská policie obvodu předala k přestupkovému řízení šestnáct případů týkajících se právě nelegálního jednání v souvislosti se sběrným dvorem v Krásném Poli.
„Všechny obyvatele Ostravy proto žádáme, aby mimo provozní dobu před brány sběrných dvorů odpad nepřiváželi a neodkládali ho tam. Tvorbou černých skládek lidé nejen riskují pokutu, ale hlavně ničí životní prostředí,“ dodává na závěr jednatel OZO Ostrava Karel Belda spolu s poděkováním těm občanům města Ostravy, kteří respektují stanovený systém města a nakládají s odpady zodpovědně.

Ostravské sběrné dvory jsou určeny všem občanům Ostravy, kteří zde mohou zcela bezplatně
(v rámci obecního systému) odložit prakticky všechny složky odpadů pocházejících z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu:
objemné odpady (nábytek, koberce...),
nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...),
separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly),
starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití je textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích,
zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...).
Sběrné dvory také slouží jako místa zpětného odběru elektrozařízení. Za úplatu je ve většině z nich možné odevzdat také stavební odpady a koupit menší množství kompostu a zeminového substrátu vyrobeného v kompostárně OZO.
Ostravské sběrné dvory nejsou určeny pro obyvatele okolních měst a obcí ani pro odpad z firem.

Záběry z kamer tří sběrných dvorů na odpad odložený před branami – 1. 6. 2015 v 9:30.

 

  

 

 

Autor: Vladimíra Karasová

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA