Úvodní strana » Aktuality » Událo se » OZO Ostrava sváží vánoční stromečky

OZO Ostrava sváží vánoční stromečky

Jako každý rok i letos v průběhu ledna zajišťuje odpadová společnost OZO Ostrava svoz odložených vánočních stromečků od kontejnerových stání, kam je mohou obyvatelé Ostravy odkládat. Svoz stromečků ze sídlišť byl zahájen 5. ledna a v běžné pracovní době od 6 do 14 hodin potrvá až do konce tohoto měsíce. Obyvatelé rodinných domků je mohou zanést do nejbližšího sběrného dvora. Všechny svezené vánoční stromky budou dále využity jako kvalitní biologicky rozložitelný materiál.


 

„Všem obyvatelům Ostravy doporučujeme stromečky řádně odstrojit a zbavit je všech háčků, řetězů a jiných ozdob, protože budou dále zpracovány v naší kompostárně v Hrušově, kam stromečky svážíme,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že největší nápor odložených stromečků lze předpokládat zejména v tomto a následujícím týdnu. Všechny sesbírané vánoční stromečky se v kompostárně drtí. V průběhu celé vegetační sezony se vyrobená dřevní štěpka přidává k trávě a dalším biologicky rozložitelným odpadům, jako jsou listí, zbytky ovoce či zeleniny. Obsah dřevní štěpky napomáhá ke správnému procesu tlení rostlinných materiálů a získání kvalitního kompostu a zeminového substrátu. Jak kompost, tak i zeminový substrát si v případě zájmu mohou občané, ale i firmy zakoupit přímo v kompostárně a ve vybraných sběrných dvorech OZO Ostrava. A to během celého vegetačního roku a za velmi příznivé ceny.

„Vánoční stromečky jsou jedinou výjimkou, kdy občanům umožňujeme, aby nějaký odpad odkládali na zem vedle kontejnerů,“ upozorňuje jednatel odpadové společnosti Karel Belda a pokračuje: „Není správné snažit se je nacpat do kontejneru. Pak se totiž spolu se směsným odpadem dostanou přímo na skládku a nemohou již být využity. Opět bych rád připomenul, že jiné odpady, třeba starý nábytek či elektrické spotřebiče, na zem ke kontejnerům rozhodně nepatří. Pro tento druh odpadu v Ostravě máme hustou síť sběrných dvorů po celém městě. V průběhu roku také přistavujeme občanům velkoobjemové kontejnery do ulic obvodů města a v případě zájmu zajišťujeme i svoz odpadu přímo z místa bydliště s platbou za přepravu.“

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA