Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Ostrava se bude prezentovat na veletrhu Mipim v Cannes jako město s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry

Ostrava se bude prezentovat na veletrhu Mipim v Cannes jako město s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry

Moravskoslezská metropole se prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM od 12. do 15. března s expozicí na ploše 95 m2 zúčastní již pošestnácté. Tím potvrzuje koncepčnost a dlouhodobost svého aktivního přístupu k investorům, jenž přispěl k jejímu vysokému ratingovému hodnocení od agentur Standard&Poor´s a Moody´s. Ty město hodnotí známkami A+, resp. A2.


Na veletrhu představí Ostrava investorům a obchodním partnerům svůj potenciál v širokém spektru: průmyslové zóny Mošnov a Hrabová, Vědecko-technologický park, brownfieldy (Karolina, Dolní oblast Vítkovice, rozvojové území Ostrava-Hrušov), volné plochy k zastavění i strategické projekty, jakými jsou např. revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov. Partnery Ostravy, která bude na veletrhu zastoupena svými náměstky, budou ve společné expozici společnosti CTP, Dalkia Česká republika, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners a RPG Real Estate Management. Součástí prezentace města na veletrhu bude i doprovodný program. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku uskuteční ve čtvrtek 14. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře ostravského stánku po celou dobu veletrhu jako každoročně přispěje ochutnávka piva Ostravar a míchaných nápojů.

Ostrava – atraktivní místo pro investory
Ostrava se bude na veletrhu MIPIM prezentovat jako město, jehož atraktivita spočívá
v jeho vlastní jedinečnosti, důvěryhodnosti a v dlouhodobě dynamickém a udržitelném rozvoji. Primátor Petr Kajnar k tomu dodává: „Ostrava i Ostravané jsou patřičně hrdí na svou jedinečnou industriální minulost a dědictví. Strategická poloha v blízkosti polské a slovenské hranice, úžasná atmosféra průmyslových lokalit, kvalitní služby a vyspělá infrastruktura dělají z Ostravy ideální místo pro investory.“ Město dělá maximum pro to, aby v konkurenci evropských metropolí svou nabídkou investory zaujalo: jako podporu při jejich akvizici připravilo „Databázi rozvojových ploch“, kterou prezentuje na svých webových stránkách. Databáze v anglickém jazyce slouží jako podpůrný nástroj, který pomůže investorovi vyhledat požadovanou lokalitu podle předem zadaných kritérií. Obsahuje jak pozemky v majetku města, tak lokality v soukromém vlastnictví. Pravidelně aktualizovaný ucelený přehled informací o rozvojových aktivitách a vývoji v oblasti investic na území statutárního města přináší „Real Estate Report Ostrava“. Aktuality z oblasti developmentu jsou zveřejňovány také formou dvojjazyčného elektronického zpravodaje „Development Newsletter!!!“. Všechny tyto marketingové produkty jsou k dispozici na webu města www.ostrava.cz v sekci Podnikatel.

Ostrava – dynamicky se rozvíjející město
Po úspěšném ukončení procesu vybudování průmyslových zón na přelomu tisíciletí následoval masivní příchod zahraničních i domácích investorů. V Ostravě si našly svou základnu významné společnosti, jako např. CTP, která vystavěla například Axis Office Park v Průmyslové zóně Hrabová či IQ Office Park v centru města. Dále si zde našly své sídlo společnosti PEGATRON Czech, Tieto, SungWoo Hitech, ArcelorMittal, Siemens a mnohé další. Milníkem v oblasti přílivu investic do regionu se stal v roce 2007 příchod jihokorejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech do průmyslové zóny v Nošovicích nedaleko Ostravy. Postupně došlo v Ostravě k vytvoření tisíců nových pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech lze sledovat trend zvyšování podílu investorů, kteří zde lokalizují investice generující převážně vysoce kvalifikovaná pracovní místa, např. Centrum zákaznických služeb GE Money, Siemens a další. Také v oblasti developmentu má Ostrava co nabídnout: na území města vzniklo a dále vzniká mnoho zajímavých rezidenčních developerských projektů, např. projekty Rezidence Františkov či Rezidence Nová Karolina, významné administrativní projekty, jako Nová Karolina Park či IQ Office Park Ostrava, retailové projekty Forum Nová Karolina či rozšíření AVION Shopping Parku Ostrava. Významnou součástí ostravského developmentu je Dolní oblast Vítkovice, součást Evropského kulturního dědictví, nabízejí strhující panoramata a pohyb přímo v srdci ocelového města. V rámci projektu Nové Vítkovice zde došlo ke zpřístupnění technických památek a rekonstrukci tzv. plynojemu, který nyní slouží jako multifunkční aula o kapacitě 1 509 míst.

Široká nabídka rozvojových ploch
Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov s celkovou rozlohou více než 200 ha je plně připravena pro vstup dalších investorů. Toto atraktivní území je vhodné k investování nejen pro subdodavatele společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. V rámci rozvoje mezinárodního letiště se investiční příležitosti otevírají také investorům z odvětví lehkého průmyslu, strategických služeb či výzkumu a vývoje. Na veletrhu Ostrava investorům nabídne také rozvojové území Ostrava – Hrušov o rozloze téměř 35 ha, které má charakter „sociálního brownfieldu". V roce 2008 bylo v této lokalitě vyhlášeno asanační pásmo. Cílem je ozdravění celého území tak, aby mohla lokalita sloužit funkci lehkého průmyslu, skladů a drobné výroby s uvažovaným termínem dokončení na přelomu roku 2014/2015. Ekonomickou atraktivitu města a zaměstnanost v Ostravě významně zvyšuje průmyslová zóna Hrabová o celkové rozloze více než 110 ha, která je nyní již strategickou rozvojovou lokalitou společnosti CTP. K 31. 12. 2012 zde bylo vytvořeno téměř 6 500 pracovních míst.

Ostrava – centrum vědy, excelentního výzkumu a inovací
Významnou roli ve vnímání města a v jeho pozitivním vývoji hrají inovační procesy, které jsou motorem růstu konkurenceschopnosti. Ostrava intenzivně pracuje na rozvoji zázemí pro nové technologie a na rozvoji moderních technologických postupů, podporovaných výzkumem a vývojem. Projekty, jakými jsou například rozšíření Vědecko-technologického parku, projekt IT4Innovations nebo Centrum buněčné terapie a diagnostiky, dává Ostrava investorům jasný signál, že se výrazně rozvíjí i v oblasti nejvyspělejších technologií a center vzdělání, výzkumu a vývoje. Dokončuje se nová Elektrofakulta VŠB-TUO, která značně posílí ostravské vysoké školství technického směru. Také plánované spojení Ostravské univerzity s Vysokou školou báňskou, kterým vznikne druhá největší univerzita v České republice, je pro investory do projektů s vysokou přidanou hodnotou klíčové, protože pro ně potřebují vzdělané a vysoce kvalifikované pracovní síly. V letošním ročníku veletrhu zdůrazní Ostrava svůj rozvoj v oblasti hi-technologií. Díky úspěšnému zaplnění prostor Vědecko-technologického parku Ostrava (VTP) město připravuje projekt výstavby dvou nových multifunkčních budov. Do roku 2015 tak v rámci VTP přibude téměř 5 300 m2 pronajímatelných kancelářských prostor. Kromě stávajícího VTP dojde k vytvoření nové rozvojové plochy a rozšíření celého areálu o 26 ha. Rozšíření má návaznost na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava a rovněž na projekt Národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií, IT4Innovations, v jehož rámci dojde k pořízení superpočítače. Ten bude postupně uveden k plnému provozu v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Přínos superpočítačového centra je v možnosti provádět rozsáhlé vědecko-výzkumné výpočty, které zvyšují konkurenceschopnost subjektů využívajících dané infrastruktury.

Ostrava s vizí druhého nejsilnějšího rozvojového pólu České republiky
Ostrava se stále orientuje na nové strategické příležitosti. Její vizí je stát se druhým nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky. V roce 2008 byla zpracována aktualizace strategického plánu rozvoje města do roku 2015. V rámci svých strategických projektů Ostrava intenzivně využívá spolufinancování z externích zdrojů. Ke klíčovým cílům patří rovněž příprava a udržení špičkových odborníků, podpora školství a inovací i celková humanizace života ve městě. Budoucnost Ostravy i regionu závisí na rozvoji klíčových hospodářských oborů a vyspělých technologií a město jej proto, ve spolupráci se svými partnery z oblasti podnikatelské a akademické sféry, intenzivně podporuje. Ostrava se také koncepčně soustřeďuje na podporu turismu, a to jak zábavního, tak i profesního a industriálního. V návaznosti na Strategický plán rozvoje byla zpracována studie Rámec konkurenceschopnosti na léta 2012 – 2020, která určuje, jakým směrem se bude město ubírat a určuje klíčové priority jeho rozvoje a dalšího zvyšování jeho konkurenceschopnosti.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA