Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Ostrava na realitním veletrhu Expo Real

Ostrava na realitním veletrhu Expo Real

VELKÝ POTENCIÁL PRO INVESTICE PŘEDEVŠÍM V RÁMCI KONVERZE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU Gong a Nová Karolina na vítězství v soutěži o nejinovativnější projekt roku nedosáhly, ukázaly však na dynamický rozvoj města a jeho genius loci.


Dnešním dnem vrcholí 16. ročník prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real, který probíhá v areálu Nového výstaviště v Mnichově od pondělí 7. října. Ostrava je vedle hlavního města Prahy jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu zachovává kontinuitu a s expozicí o ploše zhruba 100 m2 se představuje potenciálním investorům již podvanácté. V konkurenci nejvýznamnějších evropských metropolí od Berlína přes Paříž až po Moskvu se Ostrava letos soustředila především na prezentaci své vize stát se nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky a ještě zvýšit atraktivitu pro investory. Tu ukázala na příkladech projektů, přispívajících k její transformaci a měnících její tvář z dříve průmyslové na nynější moderní metropoli s neopakovatelným geniem loci. Nejatraktivnější projekty v této oblasti – multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice a Nová Karolina – bojovaly v rámci veletrhu v soutěži John Jacob Astor Competition o nejinovativnější projekt roku. Přestože na vítězství v konkurenci téměř 40 projektů z celého světa nedosáhly, ukázaly investorům potenciál Ostravy a možnosti jejího dalšího rozvoje. Hale Gong se podařilo proniknout do první desítky. Soutěži dominoval projekt rekonstrukce a rozšíření bývalé továrny Ludwika Grohmana z 19. století v polské Lodži na kancelářskou budovu, spojenou s kulturním a konferenčním centrem. Na druhém místě jen velmi těsně za vítězem se umístil komplex laboratoří a administrativních budov SKYLABS v německém Heidelbergu, postavený v pasivním standardu.

Primátor Ostravy Petr Kajnar k letošní ostravské prezentaci na Expo Realu uvedl: „Město hodlá nadále podporovat zejména strategické průmyslové zóny. Jejich další rozvoj totiž povede k vytváření dalších nových pracovních příležitostí. V zóně Ostrava-Hrabová bylo ke konci prvního pololetí letošního roku vytvořeno více než 6200 přímých pracovních míst, v zóně Ostrava-Mošnov pak více než 1700 míst. To s sebou nese multiplikační efekt spočívající také v nových pracovních pozicích v dodavatelských firmách, spojených s novými společnostmi přicházejícími do průmyslových zón. Pro Ostravu je velmi významné, že všechny podnikatelské subjekty působící v průmyslových zónách jsou z odvětví lehkého průmyslu či drobné výroby, strategických služeb, vyspělých technologií i výzkumu a vývoje. Ostrava tím dává investorům jasný signál, že se dynamicky rozvíjí a že konverze z dřívějšího města těžkého průmyslu úspěšně pokračuje. Další útlum těžby uhlí je něčím, z čím musíme počítat a být na to svou nabídkou pro investory připraveni.“ Aktuální trend rozvoje průmyslových zón v Ostravě potvrdil na veletrhu i Jakub Holec, ředitel realitně-konzultantské společnosti 108 Agency: „V současné době nabízíme prostory průmyslové zóny v centru města v blízkosti Nové Karoliny. Jedná se o revitalizované území brownfieldu o ploše více než 13 ha na bývalém pozemku cementáren Hranice, jehož financování je zajištěno prostřednictvím Evropské investiční banky v rámci projektu Jessica. To, že je již předpronajato 80 % první budovy, která bude dokončena v prvním čtvrtletí 2014, potvrzuje, že o nemovitosti v rozvojových územích města Ostravy je zájem.“

Vedle rozvojových projektů města, mezi nimiž byly vedle průmyslových zón Mošnov a Hrabová mj. také Vědecko-technologický park, Nová Karolina, dolní oblast Vítkovic a rozvojové území Ostrava-Hrušov, ve společné ostravské expozici představili své záměry a projekty partneři z řad významných společností, které ve městě působí: developeři CTP, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic a RPG Real Estate, stavební firma OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava, advokátní kancelář PRK Partners a poradenská společnost Global Networks.

Dominujícími tématy letošního ročníku veletrhu byly vedle globálních ekonomických trendů také strategie financování a investic za současné ekonomické situace. Řeč byla i o alternativním financování – ať už jsou to progresivně se vyvíjející realitní segmenty (trh průmyslových nemovitostí, hotelnictví) či reakce na aktuální demografický vývoj v Evropě, promítající se do růstu výstavby projektů jako jsou kliniky či domy pro seniory. O udržitelnosti rozvoje se diskutovalo mj. v souvislosti s „inteligentní urbanizací“, to znamená s inovativními koncepty rozvoje měst budoucnosti. Podle predikcí totiž budou do roku 2030 dvě třetiny světové populace žít ve městech. To vyvolává obrovské nároky nejen na infrastrukturu městských center, ale v souvislosti s očekávaným demografickým vývojem také na saturaci potřeb a požadavků stárnoucí populace. Při panelových diskusích se proto mluvilo např. o řešeních, jak zajistit ve městech ekologicky šetrné a přitom cenově dostupné bydlení s ohledem na existující rezidenční zástavbu, o možnosti její konverze a o tom, jak lze zvyšovat hustotu městské výstavby. Jako jeden z klíčových řečníků s příspěvkem „Obnovitelné energie v Evropě: co znamenají pro nemovitosti, infrastrukturu a investování?“ vystoupil Günther Oettinger, eurokomisař pro energetiku. V doprovodném programu, rozděleném do čtyř tematických diskusních fór, hovořilo na 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky.

Zájem o letošní Expo Real byl obdobný jako loni: vystavovalo se v 6 halách na celkové ploše 64.000 m2. Přestože závěrečná statistika veletrhu ještě není k dispozici, odhady německého organizátora Messe München činí téměř 1700 vystavovatelských společností z 33 zemí. Pro účastníky z České republiky veletrh stále zůstává velmi atraktivním fórem pro prezentaci i networking, byť v posledních letech jezdí na Expo Real často jako návštěvníci bez vlastní expozice. V konečném součtu patří Česku co do počtu zúčastněných 8. místo za Německem, Rakouskem, Polskem, Nizozemskem, Švýcarskem, Velkou Británií a Francií.

16. ročník veletrhu Expo Real dnes odpoledne končí. Příští, 17. ročník se v Mnichově uskuteční od 6. do 8. října 2014.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA