Úvodní strana » Aktuality » Událo se » O zvláštních praktikách České pošty

O zvláštních praktikách České pošty

Do redakce nám přišel následující dopis s prosbou o jeho zveřejnění. Rádi tomuto požadavku vyhovujeme.


Protože kromě pořádání a produkce kulturních akcí, managementu umělců či práce klasické reklamní agentury se zabývám také zprostředkováním prodeje identifikačních pásků (vstupenek na ruku), obdržel jsem objednávku na potisklé větší množství těchto pásků od společnosti Vinařství u kapličky s.r.o. v hodnotě přes 25.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se mi již několikrát stalo, že klient si objednávku, která byla zaslána na dobírku, nepřevzal, nezaplatil a ta se vrátila zpět, potisklé pásky již byly tedy znehodnoceny (nejde je přetisknout) a nebylo pásky možné poslat jinému klientovi, začal jsem od klientů požadovat platbu předem. Stejně tak bylo i u společnosti Vinařství u kapličky s.r.o., kteří objednávku předem zaplatili.
Nechala se tedy objednávka vyrobit a dne 11.4.2013 byly potisklé pásky odeslány na adresu klienta s objednáním služby od České pošty s.p. tak, aby 12.4.2013 klient objednávku dostal, protože v tento den již potisklé pásky potřeboval.
Velkým nemilým překvapením však bylo, když mi rozhořčený klient (Vinařství u kapličky s.r.o.) telefonoval 12.4.2013 ve večerních hodinách (cca. okolo 17.-18. Hodiny), že balík s pásky nepřišel. Protože jsem v tu dobu byl na druhém konci České republiky a nemohl jsem situaci řešit s konkrétní pobočkou České pošty s.p., kde byl balík podán, volal jsem na zákaznickou linku České pošty s.p., kde mi bylo řečeno, že přes telefon tuto situaci nevyřešíme. Jediné, co jsem tedy v tuto chvíli mohl dělat, bylo, že jsem po telefonu nechal pro klienta ihned vyrobit pásky nové na jinou akci, ve stejné finanční hodnotě, nicméně tentokrát na vlastní náklady (25.000,- Kč).
Dne 16.4.2013 jsem se osobně dostavil na pobočku České pošty s.p., kde byla zásilka podána a k mému velkému překvapení jsem se dozvěděl, že zásilka je zpátky a byla vrácena, protože nebyla opatřená podacími znaky (čárovými kódy), kterými každý balík musí opatřit pracovnice pošty, k tomu, aby mohl být poslán na expedici. Vzhledem k tomu, že pásky pro mě však již byly neprodejné a nepoužitelné, rozhořčený jsem si vyžádal vedoucí pobočky České pošty s.p., od které mi bylo řečeno, že mi 25.000,- Kč, přestože tuto situaci zavinila Česká pošta s.p., nevrátí, nicméně mi vrátili 140,- Kč, které jsem zaplatil při odesílání balíku. Samozřejmě, že jsem si takové chování nenechal líbit a konverzace s vedoucí pobočky České pošty s.p. pokračovala, sepsali jsme spolu Zápis, který vedoucí pošty poslala na příslušné oddělení a požádala mě, abych u nich na pobočce zásilku nechal a pár dní vyčkal na odpověď.
Za 2 dny, tedy 18.4.2013, mi vedoucí pobočky České pošty s.p. telefonovala, zda bych se mohl osobně dostavit na pobočku, tak jsem také tak učinil. Otevřela se zásilka za mé přítomnosti, paní vedoucí si ofotila potisklé identifikační pásky a s nějakou pracovnicí České pošty s.p. jsme sepsali nový zápis (Zápis pro vnitrostátní zásilky) a také Prohlášení o náhradě škody, tentokrát na oficiální papíry od České pošty s.p., které dle slov vedoucí pobočky budou odeslány znovu na příslušné oddělení. Po sepsání těchto dokumentů mě vyzvala, zda si chci zásilku vzít, na což jsem ji odpověděl, ať si balík na pobočce klidně nechají, protože mi pásky již jsou k ničemu. Když jsem však viděl výraz v jejím obličeji, který mi říkal něco ve stylu „A co my tady s tím balíkem?“, reagoval jsem na její výraz s tím, že zásilku tedy po cestě vyhodím někde já.
Na druhý den, 19.4.2013, v odpoledních hodinách, mi vedoucí České pošty s.p., když jsem byl na ¾ cesty do Ústí nad Labem kvůli koncertu umělce, kterého jsem zastupoval, telefonovala, zda bych jí na pobočku mohl donést vzorky těch dotyčných identifikačních pásků, což již mi připadalo, že si ze mě dělá legraci – „Když jsem jim tam den zpět chtěl pásky nechat, tak se chovala stylem, abych si to vyhodil sám … a nyní po mě chce vzorky?!“ Odvětil jsem ji, že ji bohužel na 100% vzorky přinést nemohu, protože jsem jednak na druhém konci České republiky a jednak jsem pásky již vyhodil do popelnice. Nicméně jsem jí také pro jistotu informoval v jaké konkrétní popelnici pásky najde, pokud je chce (Vážně to chování a komedie České pošty s.p. mi již nebyla příjemná!). Sdělila mi také, že bude potřebovat potvrzení podepsané od klienta Vinařství u kapličky s.r.o., že pásky vážně potřeboval na termín 12.4.2013, protože potisklé pásky neobsahovaly datum, nýbrž pouze text dotyčné kulturní akce.
O pár dní později mě opět vedoucí pobočky České pošty s.p. telefonicky informovala, že mám očekávat dopis od příslušného oddělení o tom, že se řízení pozastavuje do té doby, než dodám již výše zmíněné potvrzení od klienta Vinařství u kapličky s.r.o.
Ve zmíněném dopise, který dorazil 6.5.2013, mi bylo sděleno, že „Mé žádosti o výplatu náhrady Česká pošta s.p. nevyhověla“ a dále pak že „Vzhledem k tomu, že k přímému poškození zásilky nedošlo, nevznikl tedy nárok na náhradu škody.“… Já se ptám: „Jak to, že nevznikl nárok na náhradu škody? Vinou České pošty s.p. jsem musel na vlastní náklady vyrobit novou zásilku ve výši 25.000,- Kč a kdyby Česká pošta s.p. doručila balík tak, jak měla (balík podán 11.4.2013, měl být dle objednané služby dodán 12.4.2013), nemuselo k této situaci v žádném případě dojít!! Jak to, že tedy Česká pošta s.p. není na vině?! Kdo je tedy dle České pošty s.p. viník?!“
Na základě tohoto dopisu, jsem tedy požádal klienta o potvrzení, že pásky vážně potřeboval na 12.4.2013. Potvrzení mi zaslal obratem jako obyčejné psaní, ale však nepřišlo (domnívám se, že na České poště s.p. se asi schovává poštovní skřítek, který občas některá obyčejná psaní ukrývá, ba dokonce vyhazuje do odpadu). Požádal jsem tedy po týdnu opět klienta, který již byl také rozhořčen tím, že se musí zabývat nějakým potvrzením, když má spoustu jiné práce, aby mi zaslal potvrzení ještě jednou, ale však doporučeným dopisem. Učinil tak a další týden mi potvrzení doporučeným dopisem přišlo. Ihned jsem tedy sepsal odvolání proti rozhodnutí České pošty s.p. a spolu s potvrzením jsem jej odeslal 29.5.2013 na adresu České pošty s.p.
24.6.2013 mi od České pošty s.p. přišla odpověď, kde se opět Česká pošta s.p. obhajuje jakýmisi poštovními podmínky a snaží se opět označit za viníka mě, jako adresáta (tento poslední dopis přikládám okopírován v příloze).

Podnikám v hudebním průmyslu necelých 10 let, zapsal jsem se do české knihy rekordů, jako nejmladší organizátor charitativních akcí v ČR, získal jsem národní ocenění „Dětský čin roku 2007“ také za charitativní činnost, několikrát jsem za dobu mé kariéry zakopl a spadl na nos, v mých 17 letech jsem pořádal charitativní koncert a místo toho, abych pomohl tehdy dennímu stacionáři v Kopřivnici, sám jsem se zadlužil na 250.000,-, vždy jsem se snažil pomáhat ostatním, ale když jsem potřeboval pomoc já, všichni se otočili zády (až na pár médií, kteří se snažili pomoci)!

Vyjádření České pošty 1. část Vyjádření České pošty 2. část

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA