Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Neznámý pachatel způsobil na vodní nádrži Starý Jičín škodu za více než 100 tisíc

Neznámý pachatel způsobil na vodní nádrži Starý Jičín škodu za více než 100 tisíc

Státní podnik Povodí Odry podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli neoprávněným zásahům na vodní nádrži Starý Jičín. První manipulaci podnik zaznamenal již v říjnu loňského roku. Týden po vypuštění nádrže a výlovu, kdy byla hladina nastavena na požadovanou minimální úroveň a započaly přípravné práce na odbahnění a rekonstrukci funkčních objektů, neznámý pachatel násilně uzavřel klapku provizorního hrazení. Ta pak musela být zcela odstraněna, aby se podobná situace nemohla opakovat.


Další útok neznámého pachatele však na sebe nenechal dlouho čekat. „V polovině ledna po rychlé oblevě obsluha vodní nádrže při pravidelné pochůzce zjistila, že hladina v nádrži se zvýšila o 3,5 metru proti normálnímu stavu. Toto zjištění bylo překvapující zejména proto, že týden předtím byla ještě hladina na běžné úrovni a nádrž byla zcela bez závad,“ uvedl Richard Šimek z provozního odboru státního podniku Povodí Odry. Záhy bylo zjištěno, že někdo zablokoval vtokový objekt spodní výpusti neznámým předmětem. Funkci spodní výpusti pak musela obnovit specializovaná firma.

 

Okovanou desku někdo dvakrát zasáhl vzduchovkou nebo malorážkou


Hned následující den ráno byl patrný další neoprávněný vstup na šachtici vypouštěcího zařízení a z hladiny zmizela bójka vyznačující polohu spodní výpusti, kterou potápěč posléze nalezl u dna se dvěma průstřely vzduchovkou či malorážkou. Po třech dnech usilovné práce byla z pod česlí, zaházených hromadou kamení, vyproštěna okovaná dřevěná deska, vyrobená na míru dosedacího prahu vtokového objektu, která zamezovala ovládání odtoku nádrže. V současné době je již nádrž opět ovladatelná a probíhají zde práce na zajištění její bezpečnosti.

 

Kvůli neznámému pachateli musel nádrž prozkoumat potapěč


„Můžeme spekulovat, kdo měl zájem provést tento nepovolený zásah do cizího majetku, který lze charakterizovat jako obecné ohrožení a jehož náprava stála správce nádrže více než 100 tisíc korun. Z tohoto důvodu byla celá situace nahlášena Policii ČR, přičemž po pachateli bude státní podnik Povodí Odry požadovat náhradu za vynaložené náklady,“ sdělil Šimek.

Státní podnik Povodí Odry zahájil v loňském roce přípravu výstavby nové suché nádrže Jičina a současně optimalizoval vodní hospodářství na stávající nádrži Starý Jičín v návaznosti na žádost města Nový Jičín na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby města. Optimalizace spočívala mimo jiné ve zvětšení retenčního prostoru nádrže snížením její hladiny a ve stavebních úpravách nádrže, směřujícím ke zvýšení protipovodňového účinku nádrže. 

 

Autor / zdroj: Mgr. Michaela Závodná

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA