Úvodní strana » Zajímavosti » Na opravu 125letých varhan v místním kostele přispěli také občané Bílovce

Na opravu 125letých varhan v místním kostele přispěli také občané Bílovce

  Bílovec 7. června 2018 Varhany v kostele sv. Mikuláše v Bílovci, které vznikly v roce 1893 v krnovské firmě Gebrüder Rieger a letos tedy oslaví své 125. výročí, jsou po generální rekonstrukci zahájené v srpnu 2017. Na opravu v hodnotě 1,1 milionu korun přispěli částkou 68 tisíc korun ve veřejné sbírce také místní občané.  


 

Zvuk zrekonstruovaných varhan ocení účastníci slavnostního koncertu k 125. výročí postavení varhan, který se v  kostele sv. Mikuláše uskuteční v sobotu 9. června v 16 hodin. Na opravený nástroj zahrají Radka Slaninová a Jiří Krátký, v rámci koncertu vystoupí za doprovodu komorního smyčcového orchestru Pěvecký sbor Bílovec pod vedením sbormistra Jiřího Šikuly.

 

Nástroj prošel už v minulosti několika opravami,“ říká Lumír Tkáč, děkan farnosti v Bílovci. „V roce 1946 byly předělány nástupnickou firmou Rieger z původních 16 na 19 rejstříků, skříň a některé rejstříky zůstaly z původních varhan," pokračuje a upřesňuje, že v minulých desetiletích byla prováděna průběžná údržba a poslední opravou varhany prošly v roce 2006. K zásadnímu kroku pak došlo o jedenáct let později. „Díky generální rekonstrukci se technicky i zvukově zvýšila hudební kvalita varhan, což je nutný předpoklad pro další využití tohoto nástroje," vysvětluje Lumír Tkáč a dodává, že si nesmírně cení toho, že na rekonstrukci neváhali přispět občané města.

 

Oprava varhan je dalším střípkem do mozaiky rekonstrukce kostela sv. Mikuláše, se kterou se začalo před téměř dvaceti lety," konstatuje starosta města Pavel Mrva a poznamenává, že po obnově vnější části nastal čas se věnovat také interiéru kostela. „Zastupitelstvo města uvolnilo na tento účel částku 70 tisíc korun,“ pokračuje starosta, který si velmi váží finančního zapojení bíloveckých občanů do rekonstrukce varhan. „Dárci posílali finance na zvlášť zřízený bankovní účet, vkládali je do pokladničky v kostele a přinášeli i na farní úřad v Bílovci. Svým přístupem dokázali, že náš kostel vnímají jako významnou kulturní památku města," oceňuje Pavel Mrva vstřícný přístup obyvatel Bílovce k projektu, který byl finančně podpořen z prostředků programu přeshraniční spolupráce Interreg, z rozpočtu Diecéze ostravsko-opavské, Moravskoslezského kraje i římskokatolické farnosti Bílovec

 

Už nyní se v kostele plánují další koncerty. Například v prosinci 2018 se zde uskuteční adventní koncert, na němý vystoupí operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA