Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Mládež z Ostravy chce pomoci světu

Mládež z Ostravy chce pomoci světu

Netradiční formu financování pomoci lidem z míst postižených přírodními katastrofami si vybrali 4 mladí lidé v Ostravě. Prostřednictvím internetové aukce čtyřiceti předmětů, které dodalo většinou 16 mladých umělců z České republiky, chtějí nakoupit tzv. Shelter boxy, které obsahují vše potřebné pro lidi v nouzi. Jsou zasílány z Velké Británie do míst ve světě, kde dojde k nějaké katastrofě. I když nápad není zcela originální, zalíbil se agentuře Reuters a National Geographic, že se k aukci připojili svými fotografiemi.


Myšlenka pomoci lidem, kteří ztratili svůj domov vlivem přírodní katastrofy nebo se stali oběťmi válečných konfliktů prostřednictvím internetové aukce, napadla dvaadvacetiletého Lukáše Plačka v prosinci 2011. Nebyl to jeho první charitativní projekt, ale financovat pomoc lidem prostřednictvím aukce byla premiéra. Říká: „Internetovou aukcí nejste vázaní na jedno konkrétní místo, ale vše se odehrává na internetu, což je svobodné médium, které sleduje snad každý člověk. Oslovíme tím snad více lidí než běžnou cestou,“ říká L. Plaček a dodává: „a taky věříme, že člověk mnohem raději zaplatí hezkou věc, než aby jen někde poslal peníze. Podpoří tak dobrou věc a ještě něco dostane, to mi přijde celkem férové.“ Jako forma pomoci byl vybrán nákup tzv. Shelter boxu, což je plastový box o hmotnosti cca 60 kg, ve kterém jsou veškeré věci, potřebné k přežití. Jak velký rodinný stan, tak kanystry na vodu, dezinfekce, kamna, přikrývky, nářadí, pila i hračky pro děti i další věci. Shelter boxy posílá mezinárodní organizace stejného jména, jejíž centrála sídlí ve Velké Británii, do míst kde jsou potřebné. Nejčastěji jsou to místa, kde došlo k nějaké humanitární katastrofě, ať už je příčinou přírodní katastrofa nebo válečný konflikt. Každý Shelter box je opatřen unikátním číslem a jeho dárce může na internetu sledovat, kde „jeho“ box pomáhá. O distribuci na místě katastrof a pomoc při stavění stanů atd. se starají členové Shelter Box Response teamu a Skauti.
S pomocí svých 2 kolegů a kolegyně Lucie Janoštíkové, všichni z Rotaractu Ostrava City, neziskové organizace, se dali na přelomu roku 2011 a 2012 do práce. Za nejtěžší považují hlavně vyřizování všech potřebných povolení, protože aukce je na Moravskoslezském kraji vedena jako veřejná sbírka a to s písemným souhlasem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Poté asi shánění partnerů, kteří by aukci zabezpečili finančně, ale i jinými věcmi, zejména aukčním systémem, který nám ochotně zapůjčil náš partner Sprinx systems. Bylo také potřeba pro aukci připravit webové stránky a další záležitosti s tím spojené. Nejzajímavější část práce bylo získání předmětů, většinou od mladých umělců. Pozitivní je, že 90 % z nich okamžitě souhlasilo. Mezi draženými předměty můžete najít kytary, věnované členy skupiny Prago Union Radimo a Kato. Dali jim nový design tím, že je pomalovaly. Za nové, plně funkční kytary děkujeme našemu partnerovi Kytary.cz. Zajímavostí je i váza Pin-Up, kterou vytvořil a věnoval český úspěšný designér, Jan Čapek, v roce 2009. Autor, známý designovými návrhy pro firmu Mattoni, se nechal při své tvorbě inspirovat ženským pozadím. Mezi předměty najdete i fotografie Borise Rennera, známého svými pohledy na průmyslovou Ostravu. Další předměty jsou od: National Geographic [USA], tisková agentura Reuters [CZ], hudební vydavatelství Ninja Tune [UK], Everydays Label, Kenny Rough, Pepa Středa, Vojtěch Velický [Lazybastard], Karla Olšáková, Štěpán Lenk, Sprayart 34, Iva Mynářová, McKozias, Michaela Mokrášová.
Aukce potrvá do 22.10. 2012 a naleznete ji na http://aukce.artaukce.com/. Bližší informace o ní na http://www.artaukce.com/


 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA