Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Letní setkání s Helenou Salichovou

Letní setkání s Helenou Salichovou

Helena Salichová je jednou z nejvýznamnějších osobností opavského Slezska dvacátého století. Byla malířkou, grafičkou a spisovatelkou, ale také velkou sběratelkou lidové slovesnosti. V rozsáhlém prázdninovém projektu představuje její tvorbu Výtvarné centrum Chagall.


Helena Salichová se narodila v roce 1895 v Kyjovicích, jejichž čestnou občankou se stala ještě za svého života. Po studiích na pražské Akademii výtvarných umění se s manželem Antonínem Hálou vrátila do rodného kraje. Více než půl století prožila v Polance nad Odrou, kde je také spolu se svými rodiči pochována.
Jejími oblíbenými výtvarnými tématy byly krajina, květiny, zátiší a motivy z Ostravska. Vynikla také jako portrétistka prostých lidí. Jejím hlavním výtvarným prostředkem se stala grafika, linoryt a dřevoryt. Takto ilustrovala například Slezské písně Petra Bezruče nebo svou kroniku Ze starých časů.
V Zámecké galerii Chagall v Karviné je od začátku do konce prázdnin vystaven výběr z jejího nejrozsáhlejšího grafického souboru, jemuž dala autorka výstižný název Tvary skryté ve dřevě. Celý soubor má na sto osmdesát listů a výtvarnice ho vytvořila v posledních letech své umělecké dráhy. Objevuje v něm krásu struktury dřeva a linie skryté běžnému pohledu diváka, které nepatrným zásahem svého rydla změnila na osoby, zvířata či děje. Podobu přírodního materiálu, který býval součásti plotů, střech a dřevěných staveb, už dlouhá léta před tvůrčím zásahem umělkyně ovlivňoval déšť, vítr a slunce.
Nejrozsáhleji a nejkomplexněji představí Chagall tvorbu Heleny Salichové od 16. července v Autorské síni v Ostravě. Výstava obsáhne její malířskou, grafickou a kreslířskou tvorbu, doplněnou o ukázky literární činnosti a sběratelského úsilí. Součástí vernisáže bude křest knihy o tvorbě Heleny Salichové. Expozici, která bude otevřena do 9. září, doplní ve stejné době výstava v Autorské galerii české fotografie. Představí podoby výtvarnice a sběratelky, jak je zachytili mnozí její kolegové, především fotografové.
V galerii Chagall v Brušperku bude od 23. července do poloviny září k vidění tematická expozice Život na vesnici v díle Heleny Salichové.
Díla Heleny Salichové je možné vidět také ve stálé expozicí v muzeu v Klimkovicích.
Za svého dlouhého života nashromáždila všestranná umělkyně na patnáct set písní svého kraje, pohádky, podoby krojů, bajky i lidové zvyky. Na její odkaz ve sběratelské činnosti navazuje ostravský Slezský soubor Heleny Salichové. V září ho uvidí diváci například na na Třebovickém koláči, který se bude opět konat ve známém parku této ostravské čtvrti.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA