Úvodní strana » Aktuality » Událo se » KRAJSKÁ GALERIE VYHLAŠUJE VÝTVARNĚ-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

KRAJSKÁ GALERIE VYHLAŠUJE VÝTVARNĚ-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) vyhlašuje výtvarně-literární soutěž o Řád rytíře krajiny v rámci výstavy Napříč krajinou, která je k vidění v Domě umění na Jurečkově ulici 9 do 16. září 2012.  


„Řád rytíře krajiny je zvláštní forma řádu, jehož nositelé jsou rytíři – výtvarníci a literáti, kteří plní výtvarné a literární úkoly v souvislosti s krajinou. Rytíři krajiny chrání a oslavují přírodu osobitým způsobem například malbou, kresbou nebo slovy,“ vysvětluje Marcela Pelikánová, lektorka GVUO.

Počátky krajinomalby sahají k poantické západní tradici. První „rytíři“ – malíři malovali krajiny související s náboženskými obrazy, později, například v patnáctém století, si dělali náčrty pro osobní studium podle skutečnosti. Již od šestnáctého století se objevují „dobří krajináři“. „Dnešní Rytíři krajiny oslavují a chrání přírodní krásu mnoha způsoby, pro svoji činnost si vybírají náměty nedotčené přírody i narušené průmyslové krajiny jako varování před ekologickou katastrofou,“ doplňuje lektorka.

Řád rytíře krajiny udělí galerijní rada v čele s ředitelem GVUO ve dnech 12. – 13. 9. 2012. Bude udělen na poli výtvarného umění a literatury. Držitel řádu získá odměnu v podobě skupinové vstupenky do veřejnosti nepřístupných prostor galerie a další zajímavé výhry. Slavnostní předání řádů a výstava oceněných prací mezi díly nejslavnějších „Rytířů krajiny“ se uskuteční v měsíci září v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Soutěže na poli výtvarného umění se mohou zúčastnit děti i rodiče s dětmi. Soutěžit mohou v nejrůznějších výtvarných technikách – kresbě, malbě, grafice, počítačové grafice (počítačový tisk). Důležitá je přesná identifikace výtvarných děl. Na zadní stranu je potřeba čitelně tiskacími písmeny uvést: Název práce, jméno a příjmení dítěte (všech zúčastněných autorů), věk, adresu, popřípadě název školy. Výtvarné práce nesmí být paspartované. Pro výběr vhodného tématu je doporučeno navštívit výstavu Napříč krajinou. Témata: Krajina lesů, vod a strání; Historická, národní, dějinná; Z cest; Venkovská a městská; Krajina jako jeviště snů; Krajina barev a symbolů.

Soutěže na poli literatury se mohou zúčastnit děti i rodiče s dětmi. Soutěžit mohou v poezii i próze. Maximální rozsah příspěvků je 5 stran. Důležitá je přesná identifikace práce. Je třeba čitelně tiskacími písmeny uvést Název díla, jméno a příjmení dítěte (nebo všech zúčastněných autorů), věk, adresu, popřípadě název školy. Tématem je obraz Hanuše Schwaigera Ejhle člověk. Tento obraz byl inspirován literární předlohou a je součástí výstavy Napříč krajinou.

Řád Rytíře krajiny bude udělován ve třech věkových kategoriích na poli výtvarném i literárním: děti od 2,5 do 6 let & rodiny s dětmi; děti od 7 do 11 let & rodiny s dětmi;
děti od 12 do 16 let & rodiny s dětmi.

Termín doručení soutěžních prací je osobně do pondělí 10. září 2012 do 18 hodin nebo poštou s datem odeslání 9. září 2012. Adresa doručení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Marcela Pelikánová, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava. Bližší informace k soutěž podá Marcela Pelikánová na telefonním čísle 731 691 561 nebo emailem na pelikanovam@gvuo.cz.

Podrobná pravidla soutěže

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA