Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech a Maryčka Magdonová

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech a Maryčka Magdonová

Zajímají-li vás sakrální památky v regionu, vydejte se za jednou z nich do Beskyd. Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle kroniky se stavěl pouhých 1000 dní a jeho návštěva vás dozajista překvapí. Jen kousek od kostela pak můžete navštívit malý památník věnovaný nešťastnému osudu dívky, kterou ve své básni zvěčnil slezský bard Petr Bezruč.


Vydejme se ze Starých Hamrů na severozápad, podél přehradní nádrže Šance a na samém konci obce úzkou odbočkou dolů vlevo, kde můžeme zaparkovat. Stojíme hned vedle kostela a pomník Maryčky Magdónové je asi sto metrů směrem k jihu. Najdeme jej v rohu ohrazení přilehlého hřbitova s mnoha cennými litinovými kříži. Maryčka Magdonová se stala symbolickou postavou básnické sbírky "Slezké písně" básníka Petra Bezruče, který zde našel svůj "druhý domov". Báseň Maryčka Magdonová věnoval tomuto kraji a stala se nejznámější a stěžejní básní jeho díla.

Než získaly Staré Hamry vlastní kostel a farnost, patřily pod farnost Borová v Malenovicích. Jelikož je to do Malenovic velká dálka, byla v roce 1847 na Gruni dřevěná kaple, později přestavěná na dřevěný kostelík Panny Marie. Kostel byl v duchu doby postaven v novogotickém slohu, stejně jako jeho interiér s cenným oltářem. Stavba kostela je jednolodní s polygonálním ukončením presbytářem. Stěny kostela jsou prosté, kamenné, doplněné několika mělkými opěráky. Průčelí je zakončeno malou věží.

Na hlavním oltáři kostela je znázorněn patron kostela sv. Jindřich. Vedle se nacházejí sochy čtyř evangelistů s jejich atributy: sv. Matouš se znakem hlavy člověka, sv. Marek se lvem, sv. Lukáš s býkem a sv. Jan s orlem. Stavba na nás působí dojmem, že poslední oprava proběhla už dávno, okolní budovy jsou neudržované, na hřbitově je mnoho povalených náhrobků a vodní hladina, která se zastavila jen kousek pod kostelem a neustále upomíná na tragický osud obce.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA