Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Jeseníky chtějí přilákat více kongresů

Jeseníky chtějí přilákat více kongresů

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) se v příštích letech výrazněji zaměří na propagaci kongresové a incentivní turistiky v Jeseníkách. Prvním krokem bylo zřízení regionální kanceláře pro podporu kongresové turistiky s názvem Jeseníky Convention Bureau ( JCB). Účelem JCB je vytvořit platformu, která umožní efektivně propagovat subjekty poskytující služby v oblasti kongresové, korporátní a incentivní turistiky a podpořit tak prodej jejich služeb.


Co vlastně znamená kongresová a incentivní turistika vysvětluje Ivana Kulíšková, manažerka odpovědná za chod JCB: „Obecně se jedná o turistiku spojenou se služebními cestami organizovanou společností pro obchodní účely. Kongresový cestovní ruch pak představuje specializovanou formu cestovního ruchu spojenou se setkáváním účastníků za účelem výměny odborných poznatků a zkušeností. S kongresovým cestovním ruchem také souvisí incentivní turistika, což je např. cesta nabízená zaměstnancům jako odměna za vynikající výkon.“ Mezi partnery regionální kanceláře jsou významné subjekty, které dosud sehrávaly důležitou roli při pořádání kongresů a firemních akcí v Jeseníkách, například zástupci lázní, sportovních areálů a větších ubytovacích komplexů. „Kancelář bude poskytovat asistenci a komplexní informace organizátorům při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcích, protože Jeseníky jsou celkově velmi výhodné místo pro pořádání kongresů,“ říká Jan Závěšický, ředitel J-SCR.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA