Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Jak to bude s odpady o Vánocích?

Jak to bude s odpady o Vánocích?

Městská odpadová společnost OZO Ostrava zajistí vývoz kontejnerů a popelnic i o vánočních svátcích. Na ostravských sídlištích budou svozy v případě potřeby dokonce posíleny, naopak omezený bude svoz na Nový rok. Dojde ale také k omezení provozu ostravských sběrných dvorů. V průběhu ledna bude již tradičně probíhat svoz vánočních stromečků ze sídlišť, které OZO Ostrava využívá při výrobě kompostu. I ve sváteční dny přitom OZO Ostrava vyzývá občany k uváženému nakládání s odpady.


„Také o letošních svátcích očekáváme zvýšenou produkci komunálního odpadu. Občany ale mohu ujistit, že jako každý rok uděláme vše pro to, aby byly kontejnery a popelnice i v těchto dnech pravidelně a včas vyváženy. Svoz odpadu bude ve svátečních dnech probíhat dle běžného harmonogramu, jako by se jednalo o všední dny. V případě potřeby také plánujeme posílení svozů na sídlištích,“ říká ředitel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda s tím, že k jistému omezení svozu dojde jen na Nový rok, kdy se nebudou vyvážet popelnice u rodinných a menších bytových domů, ale pouze kontejnery na sídlištích. Svoz odpadu z popelnic pak bude v následujících několika dnech o jeden den posunut, a to až do soboty 4. ledna.
Během svátků dojde k omezení provozu i v ostravských sběrných dvorech. „Sběrné dvory budou uzavřeny o všech svátcích, tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Na Silvestra budou ve zkrácené provozní době od 8.00 do 14.00 hodin otevřeny jen čtyři největší sběrné dvory, a to sběrný dvůr v Ostravě-Porubě, Zábřehu, Přívoze a Kunčicích. V ostatních dnech mezi svátky a po Novém roce budou všechny sběrné dvory Ostravanům k dispozici opět dle jejich běžné provozní doby,“ vysvětluje Karel Belda.
Od 6. ledna 2014 až do konce tohoto měsíce bude OZO Ostrava již tradičně zajišťovat také svoz odstrojených vánočních stromečků ze všech ostravských sídlišť. Občané mohou stromečky odkládat vedle kontejnerů. Obyvatelé rodinných domků mohou vánoční stromky odložit do sběrných dvorů. Odložené a dobře odstrojené vánoční stromečky využívá OZO Ostrava spolu s dalším biologicky rozložitelným odpadem ve své kompostárně v Ostravě-Hrušově k výrobě kompostu a zeminového substrátu. „Nedá mi to nepřipomenout, že odkládání odstrojených stromečků vedle kontejnerů je jediný případ, kdy městská vyhláška připouští odkládání nějakého odpadu na zem vedle kontejnerů. Pokud takto někdo postupuje při vyhazování objemného odpadu, stavebního odpadu či jiného odpadu, zakládá tak černou skládku a svým jednáním se vystavuje nebezpečí sankcí ze strany městské policie,“ upozorňuje Karel Belda a na závěr dodává: „Za městskou odpadovou společnost bych tímto rád poděkoval všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpady, a šetří tak životní prostředí, a rád bych jim popřál příjemné a klidné Vánoce a šťastné vykročení do roku 2014.“

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA