Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Interaktivní expozice na festivalu fascinovaném světem

Interaktivní expozice na festivalu fascinovaném světem

Akademie věd ČR společně s OC Forum Nová Karolina v Ostravě v rámci 13. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR, největšího vědeckého festivalu v České republice, připravila interaktivní expozici nazvanou Po stopách Marie Currie-Skłodowske.


Ta se uskuteční 2. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin ve 2. patře OC Forum Nová Karolina v Ostravě. A odpoví vědeckými pokusy mimo jiné například na otázku, jestli může zůstat voda ve sklenici otočené dnem vzhůru, jak vybuchuje sopka nebo jak vyluštit neviditelné písmo… Všechny tyto otázky budou v rámci interaktivní expozice zodpovězeny názornou formou. Experimenty a pokusy budou moci návštěvníci zažít také na vlastní kůži, a budou tak mít příležitost stát se z pouhých diváků aktivní součástí programu. Na stejném místě obchodního centra pak bude od 2. do 15. listopadu, tedy po celou dobu trvání festivalu, k vidění tematicky související výstava Marie Curie-Skłodowska – neobyčejná žena. Vědeckým přínosem Marie Skłodowské-Curie nebyl jen objev polonia a radia. Zasloužila se rovněž o zpracování nových výzkumných vědeckých postupů, které umožnily vývoj jaderné fyziky a radiochemie. Práce této neobyčejné vědkyně v oblasti záření znamenaly průlom v léčbě onkologických onemocnění. Onkologická radioterapie, vývoj nových diagnostických technik a využiti radionuklidů jsou významnými milníky v dějinách medicíny 20. století.

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice, který pořádá Akademie věd ČR společně s partnerskými organizacemi. V pořadí již 13. ročník přinese od 1. do 15. listopadu 2013 více než 500 akcí po celé ČR. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým nabízí možnost nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se více o světě vědy. Vědečtí pracovníci AV ČR nabízejí širokou škálu exkurzí, přednášek, vědeckých kaváren, seminářů a filmových dokumentů, ve kterých představují svou práci, výzkumné projekty, nejmodernější vědecké přístroje a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. „Mottem letošního ročníku je Fascinace světem. Svět je plný pozoruhodných jevů, úkazů, nejasností a my se stále ptáme po jejich příčinách, podstatě a zkoumáme jejich důsledky. Věřím, že jste světem fascinováni podobně jako čeští vědci a že odpovědi na Vaše otázky naleznete právě na vědeckém festivalu Týden vědy a techniky AV ČR,“ uvedl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA