Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Hra skončila - 3Ď dál!

Hra skončila - 3Ď dál!

Odpadová společnost OZO Ostrava, která za podpory statutárního města Ostravy již léta obyvatele ve své svozové oblasti vede k uváženému nakládání s odpady, chtěla i letos obyvatele Ostravy vyzvat ke správnému třídění odpadu. Zároveň si ale vzala za cíl obyvatele přesvědčit, že i při třídění odpadu se může člověk pobavit. A to se jí rozhodně povedlo!


OZO Ostrava na letošní září a říjen vyhlásilo hravou kampaň na podporu třídění odpadu nazvanou 3Ď. Její součástí byla zábavná hra o 100 triček UAX 3Ď v barvách separačních kontejnerů. Kampaň měla podpořit myšlenku třídění odpadu a zároveň upevnit vztah Ostravanů k městu, jeho historii, kultuře a životnímu prostředí. Hra byla určena všem, kdo rádi objevují skryté krásy Ostravy bez ohledu na jejich věk či pohlaví. Limitujícím faktorem byla snad jen rychlost. Některé schránky s tričky, ukryté na zajímavých místech města, mnohým zapáleným hledačům odolávaly doslova jen několik málo minut od chvíle, kdy byly zveřejněny vědomostní nápovědy. Zatímco první vlna hry se rozbíhala pozvolna a nalezení všech triček trvalo skoro týden, ve druhé vlně se čas vybrání skrýší zkrátil jen na pár dnů a při zveřejňování třetí vlny obrovský zájem o nápovědy na webu OZO Ostrava dokonce „přispěl“ k výpadku serveru. Nebylo výjimkou, že se do hledání pouštěly organizované týmy hledačů, a to i v dešti, potmě nebo vyzbrojeni speciální technikou – detektorem kovů. Každý úspěšný nálezce byl na místě odměněn hned dvakrát – jednak objevenou schránkou s tričkem UAX 3Ď ze speciální kolekce OZO Ostrava a dále pozvánkou na závěrečnou party. Na ní se 1. listopadu na Slezskoostravském hradě nakonec sešlo více než sto hráčů v nalezených tričkách. Kampaň 3Ď vzbudila u Ostravanů až nečekaně velký zájem a pozitivní reakce. Proto organizátoři v průběhu hry rozhodli o dodatečném zařazení prémiové čtvrté vlny. K nalezení každého z prémiových třinácti oranžových triček UAX 3Ď vedla nápověda vyvěšená v některém z třinácti ostravských sběrných dvorů. Do luštění a hledání ukrytých schránek se po celou dobu trvání hry zapojilo přes pět tisíc hravých obyvatel regionu – soudě dle návštěvnosti facebookové prezentace OZO a webových stránek společnosti, které byly hlavními komunikačními kanály kampaně.
„Cílem naší osvětové kampaně bylo jednak připomenout zásady třídění odpadu, jednak lidi pobavit a přesvědčit, že i třídění může být zábavné. Již na začátku září jsme při této příležitosti nechali vylepit na dva tisíce ostravských kontejnerů na směsný odpad samolepky upozorňující obyvatele, že do nich rozhodně nepatří odpad, který se dá ještě využít, tedy papír, plasty a sklo. Zároveň jsme kampaní 3Ď upozorňovali obyvatele na zajímavé ostravské lokality, a snažili se tak v nich posílit celkově vztah k našemu městu a životnímu prostředí. Všichni hráči totiž museli nejdříve o Ostravě něco zjistit a pak teprve vyjít do ulic a hledat ukryté schránky. Ne vždycky přitom měli štěstí, protože je někdo v hledání předběhl. Většina z nich se však počátečním nezdarem nenechala odradit a vytrvala až do konce celé hry. Věděli jsme, že jsou Ostravané hraví, ale jejich zájem o hru 3Ď naprosto předčil naše očekávání a potěšil nás. Za což všem hráčům moc děkujeme a zároveň slibujeme, že si pro ně zase brzy nějakou zajímavou kampaň na třídění odpadu připravíme,“ říká s šibalským úsměvem ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a již trochu vážněji dodává: „Je důležité, aby si obyvatelé uvědomili, že hlavním smyslem třídění je samozřejmě ochrana přírodních zdrojů a také nezanedbatelný ekonomický přínos, který našemu městu pomáhá udržovat poplatky za odpady – oproti mnoha jiným městům v České republice – na stále velice nízké úrovni. Uvědomělé nakládání s odpady tedy rozhodně má smysl!“

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA