Úvodní strana » Zajímavosti » Galerie Stará radnice představí v rámci oslav 90 let založení Masarykova gymnázia Vsetín nejzdařilejší výtvarné práce absolventů

Galerie Stará radnice představí v rámci oslav 90 let založení Masarykova gymnázia Vsetín nejzdařilejší výtvarné práce absolventů

Průřezovou výstavu s názvem Retrospektiva připravují v Galerii Stará radnice pedagožky výtvarného oboru Masarykova gymnázia Vsetín Martina Fabbri a Jana Šuláková. Společně představí výběr nejzdařilejších výtvarných maturitních prací, které absolventi vytvořili v časovém období posledních deseti let. Zastoupeny budou nejrůznější výtvarné techniky jako kresba tužkou, uhlem, pastelem, malba akvarelem, temperou, akrylem, sprejem, ale i kombinované výtvarné techniky, fotografie a goblény.


Výtvarná výchova na střední škole však není jen rozvíjení základních výtvarných technik a dovedností. Nahlédneme–li do školního výukového plánu humanitně založeného víceletého gymnázia, zjistíme, že výtvarný obor zaujímá důležité místo ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Kromě prohlubování praktických i teoretických znalostí výtvarných technik a rozvoje tvůrčí činnosti se zaměřuje také na rozvoj smyslového vnímání, kreativity a rozvoj vnímání mimouměleckého estetična, prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře.

 

V Galerii Stará radnice mají výstavy pořádané Masarykovým gymnáziem své místo. Pravidelně se každý rok v programu objevují soutěžní výstavy, které jsou přehlídkou nejzdařilejších výtvarných prací dětí ze vsetínských škol, jež oceňuje Nadace Masarykova gymnázia. Jejich devizou je jak samotná kvalita vybraných prací, tak i citlivě zvolené téma.

 

Velký divácký úspěch však mívají právě retrospektivní či společné výstavy, z nichž připomeňme například společnou výstavu akademického malíře Antonína Kaderky a žáků jeho žáků. Věříme, že i expozice s názvem Retrospektiva, která bude k vidění na galerii
od 5. do 24. června, si najde své návštěvníky.

 

Hlavní oslavy gymnázia pak vyvrcholí ve dnech od 15. do 17. června Dny otevřených dveří, setkáním absolventů, Slavnostní akademií školy, koncertem pěveckých sborů, představeními divadelního souboru a dalším doprovodným programem.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA