Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Důstojný návrat Stanislava Kolíbala do Ostravy

Důstojný návrat Stanislava Kolíbala do Ostravy

Dne 11. prosince 2015 si česká kulturní scéna připomene 90. výročí narození Stanislava Kolíbala, světově uznávaného akademického sochaře, výtvarníka, ilustrátora a vysokoškolského pedagoga. K tomuto výročí připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě reprezentativní výstavu Sochy a kresby 1954–2015, kterou mohou návštěvníci zhlédnout do 3. ledna 2016. K ní byl vydán pod stejným názvem pečlivě připravený katalog v česko-anglické mutaci s texty Stanislava Kolíbala a Martina Dostála, na jehož realizaci se podílelo nejen ostravské pracoviště, ale také nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích.


 

Výstava z roku 2015 navazuje na mnohostranně inspirující ostravskou výstavu z roku 2009, která mapovala Kolíbalovu ilustrační tvorbu a genius loci Ostravy v umělcově výtvarné tvorbě – Kresby ke knihám 1947–1994 a Ostrava 1943–1949.
Ve třech velkých sálech Galerie výtvarného umění v Ostravě se návštěvníci mohou postupně seznámit a uchvátit sochami a kresbami Stanislava Kolíbala. Z období let 1954–1961 obdivujeme řadu Torz s rukama v bok (I–VI). Některé drobnější plastiky představují jen přípravu k větším pracím, a zůstaly realizovány jen v hlíně. Jiné zase byly odlity do sádry, umělé hmoty a bronzu. Kolíbalova sochařská tvorba z let 1963–1972 se začala proměňovat, umělec pracoval s významnými světovými architekty a začal využívat geometrické prvky. Postupně je zapojoval do své volné tvorby s tematikou času, lability a pomíjivosti. Od roku 1968 vstupuje do Kolíbalovy kresby a sochařských děl linka. Linka, jež spojuje nebo ohraničuje. Tento systém byl schopen  vyjádřit vše, co umělce v letech 1968–1975 zajímalo. I o tomto směřování se můžeme na výstavě přesvědčit.
Objekty Stanislava Kolíbala od roku 1973 do roku 1979 přestaly mít charakter sochy, staly se „instalací“. Kreslenou linku autor někdy nahradil provázkem, jenž představoval spojnici mezi podlahou a stěnou, které byly součástí díla. V prostorách galerie mohou rovněž fascinovat Kolíbalovy kresby tužkou z konce 70. let 20. století. Výtvarník bravurně pracuje s prostorem kresby – někdy ho zobrazuje, někdy zase zpochybňuje nebo úplně popírá.
Na výstavě můžeme také zhlédnout Šedé reliéfy, které vznikly roku 2012. Tyto artefakty však vycházejí z motivů, jež Stanislav Kolíbal realizoval na konci 70. let. Ostravský návštěvník je má možnost vidět vůbec poprvé. Výtvarníkova Geometrická cvičení představují v jeho tvorbě klíčový obrat. Umělec přistupuje nově k ploše díla. Čtverec je pokryt kombinací tmelu a štuku, několik reliéfních tvarů je doplněno kreslenými nebo železnými linkami.
V Ostravě můžeme rovněž obdivovat kresby Stanislava Kolíbala z roku 1988. Ty vznikaly v době výtvarníkova stipendijního pobytu v Západním Berlíně. Ony kresby mají svůj systém – ten začíná rozdělením papíru na poloviny, které určují poloměry příštích kružnic. Recipientovi se ono umělecké směřování může jevit jako omezení nebo opakování, rozhodování, jak a kde užít tyto poloměry a následné spojnice, jež navazují na dosažené průsečíky, vedlo Kolíbala k nekonečným možnostem. V období let 1994–1999 překrýval Stanislav Kolíbal suchou plochu a postupně vznikalo množství tvarů různých tmavostí, jež připomínají problém reliéfu. I tyto práce jsou v Ostravě vystaveny. Z roku 2004 stojí za zmínku umělcovy kartonové krabice k sestavení modelů pro realizaci ve dřevě či v kovu. Umělecké aktivity Stanislava Kolíbala z let 2008–2014 jsou prezentovány cyklem Černých reliéfů, jejichž povrch je zpracován černým tmelem, který leštěním prozrazuje způsob nanášení. Za zhlédnutí také stojí výtvarníkovy Šrafované kresby z roku 1999, Bílé reliéfy z let 2011–2013, jejichž povrch je upraven bílou stříkanou barvou a doplněn jak kresbou, tak železnými pruty, a cyklus Černobílých nápovědí z roku 2014.
Výstava i knižní katalog Sochy a kresby 1954–2015 jsou po všech stránkách výborně připraveny a my obé můžeme doporučit nejen kunsthistorikům, vysokoškolským pedagogům a studentům uměnovědných studií, ale také všem zájemcům a milovníkům výtvarné kultury.
Václav Sokol, kreslíř, grafik a typograf o díle Stanislava Kolíbala napsal: „Stanislav Kolíbal nemůže změnit mizerii našich dnů, ale koncept života a díla, který…realizoval v hradní Jízdárně, svědčí o tom, že není vše ztraceno…Velká výstava [svědčí] o vitalitě autora, že se v ohromném prostoru vyhnul obvyklému centrálnímu řešení, aby v oddělených prostorech připomněl dvě výstavy: pražskou z roku 1967 a tokijskou z roku 1970. Kontinuita Kolíbalova díla nevybízí v první řadě k obdivu: vyzývá k přemýšlení a stále hlubšímu spoluprožívání života a světa“.

 

Autor recenze: PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA