Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Drenážní štola na VD Šance získala prestižní ocenění

Drenážní štola na VD Šance získala prestižní ocenění

Nově vybudovaná drenážní štola na VD Šance byla nominována na Stavbu roku 2014. Již 22. ročníku nejprestižnějšího českého hodnocení dokončených staveb se zúčastnilo rekordních 64 staveb, z toho pět bylo realizováno českými tvůrci v zahraniční. Nominaci na titul Stavby roku 2014 získala drenážní štola na VD Šance jako ojedinělé stavební dílo se zřetelem ke složitým geologickým a geografickým podmínkám. Investorem stavby byl státní podnik Povodí Odry. 


 

Díky nominaci se drenážní štola na VD Šance ocitla mezi finálními 15 stavbami. O vítězi rozhodovala odborná i laická veřejnost. Mezi „soupeře“ drenážní štoly patřily např. „Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice“, „Obchodní centrum Šantovka v Olomouci“ či „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“. I přes těžkou konkurenci získala drenážní štola prestižní ocenění – „Cenu české komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě“. „Velice si tohoto ocenění vážíme a jsme rádi, že jsme i vedle tak silných soupeřů obstáli,“ sdělil investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak. Předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček k této stavbě mimo jiné uvedl: „Jsou stavby viditelné, obdivované, ale mnohdy funkčně špatné. Naproti tomu jsou stavby, které vidí jenom několik odborníků, občas si je může prohlédnout i laická veřejnost a ta potom obdivuje, jaká inženýrská díla jsou jim skryta. Takovou stavbou je určitě Vodní dílo Šance – drenážní štola.“

 

 

„Drenážní štola je jedním z důležitých opatření zaměřených na zajištění bezpečného provozu vodního díla Šance. Díky jímání a odvedení vod, které sestupují z levého údolního svahu do prostoru hráze, se snižuje riziko poškození napojení hlinitého těsnicího jádra na injekční chodbu. Odvodňovací systém je tvořen drenážní štolou, šachtou a systémem vrtů,“ vysvětluje Miroslav Janoviak s tím, že drenážní štola byla vybudována v průběhu loňského roku a stavební náklady činily 44 milionů Kč. Zajímavostí je, že drenážní štola byla pojmenována jako Cecilka a ve svých útrobách ukrývá ručně vyřezávanou sošku svaté Barbory, patronky všech havířů. Díky výjimečnosti této stavby se vedení státního podniku Povodí Odry rozhodlo, že po dokončení velké rekonstrukce VD Šance (plánováno na podzim 2018) bude drenážní štola jednou v roce v rámci dnů otevřených dveří na přehradách zpřístupněna také veřejnosti.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA