Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Dramacentra České republiky se poprvé setkají v Ostravě

Dramacentra České republiky se poprvé setkají v Ostravě

Historickou událostí se stane ve dnech od 15. do 17. listopadu 2012 První setkání dramacenter České republiky, které se uskuteční v Ostravě na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava.


Střediska dramatické výchovy budou v Ostravě prezentovat své nejzajímavější lekce, které děti vzdělávají prostřednictvím dramatické výchovy. Ve třech dnech se představí dramacentra z Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy a Plzně s celkem šesti dramatickými dílnami, jejichž tématy jsou například šikana, násilí, demokracie, odlišnost jedince, hrdinství, zrada a další. Pro nejmladší děti jsou připraveny lekce zaměřené na spolupráci, rozvoj imaginace a čtenářství. Dílen se účastní děti mateřských škol, žáci základních a středních škol.
„Půjde o jedinečnou akci svého druhu v České republice, kterou pořádá Asociace dramacenter České republiky ve spolupráci s ostravským loutkovým divadlem,“ uvedl Pavel Němeček, vedoucí Sdružení D v Olomouci a jeden ze zakladatelů Asociace. „Mezi hlavní cíle Asociace patří především vytvářet vhodné podmínky pro fungující i nově vznikající dramacentra, tedy centra divadla a výchovy u nás, a sledovat a podporovat jejich činnosti„ dodal Němeček.

V rámci této celorepublikové přehlídky se ve čtvrtek večer 15. listopadu od 16.30 uskuteční slavnostní vernisáž fotografií z dílen všech devíti dramacenter ve foyeru Divadla loutek Ostrava. Poté bude následovat debata s Keithem Homerem, ředitelem Redbridge Drama Centre v Londýně, na téma historie a fungování dramacenter ve Velké Británii.
Setkání se zúčastní tato dramacentra: DLO alternativní scéna a THeatr ludem, občanské sdružení z Ostravy, Sdružení D z Olomouce, SDV Labyrint, pobočka SVČ Lužánky z Brna, Centrum tvořivé dramatiky z Prahy, Johan, občanské sdružení z Plzně. Ve fotografiích je doplní Labyrint Divadla Drak z Hradce Králové a Divadelta občanské sdružení z Prahy.

„Obor dramatické výchovy má v ČR vybudované silné odborné zázemí, přesto zatím dostatečně nepronikl do obecného povědomí a jako vyučovací předmět patří pouze mezi volitelné předměty. Málo pedagogů zatím dokáže využívat metody a techniky dramatické výchovy v běžné výuce ostatních povinných předmětů. Přitom vědecké výzkumy dokládají, že zkušenostní učení je nejefektivnějším způsobem vzdělávání mladé populace“, vyzvedává přínos dramatické výchovy Hana Galetková, lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a jedna z organizátorek akce.

Studenti vysokých škol a zájemci z řad široké veřejnosti budou moci dílny navštívit zcela zdarma jako pozorovatelé. Podrobný program naleznou na www.dlo-ostrava.cz.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA