Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Dárek ze Živého Betléma pro Archu

Dárek ze Živého Betléma pro Archu

Zájem o druhé je vlastností, která je neodmyslitelně spojena s lidským životem každého z nás. Příkladem této solidarity je darování výnosu z dobrovolného vstupného z tradičního představení Živého Betléma.


Živý Betlém se uskutečnil v pátek 20. prosince 2013 na pódiu před Domem kultury ve Vsetíně jako součást vsetínského vánočního jarmarku. Křesťanské občanské sdružení věnovalo vybrané finanční prostředky z tohoto vánočního představení na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa Vsetín. Na počátku nového roku 2014 předali členové Křesťanského občanského sdružení ve Vsetíně finanční dar ve výši 2 000 Kč ředitelce Občanského sdružení NA CESTĚ, které Archu provozuje. Paní Miriam Hurtová dar uvítala a sdělila, že bude použit na nákup pomůcek a vybavení pro doučování, které v Centru Archa probíhá. „Nízkoprahové zařízení nabízí mládeži ve věku od 15 do 26 let prostor pro kvalitní a bezpečné trávení volného času, podporu na často složité cestě k dospělosti a pomoc s řešením problémů ve vztazích. Financování zařízení je vícezdrojové, každoročně však probíhá úsilí o doplnění veřejných sborů, které nejsou dostačující a tak je jakýkoliv dar vítán.“, sdělila ředitelka.

Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně tímto způsobem již několik let přispívá na neziskové aktivity občanských sdružení se sociálním zaměřením. Za posledních 12 let po obnovení představení Živého Betléma pro veřejnost se takto věnovalo téměř 31 tis. korun.

Za Křesťanské občanské sdružení
Milan Kostelník

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA