Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Bílovec zachraňuje speciální školu

Bílovec zachraňuje speciální školu

Zastupitelstvo města Bílovce se na svém zasedání v úterý 21. dubna rozhodlo převzít funkci zřizovatele Základní školy Wolkerovy. Reagovalo tak na rozhodnutí vedení Moravskoslezského kraje, který se jako stávající zřizovatel této speciální školy rozhodl zmíněné zařízení zrušit. 


 

„Důvodem je podle kraje nedostatečná naplněnost tohoto zařízení a z ní vyplývající ekonomické ztráty. V minulých letech byla zřizovatelská funkce opakovaně nabídnuta městu Bílovci. Tentokrát se jednalo o oznámení o zrušení a bylo na nás, jak se k celé věci postavíme. Rozhodli jsme školu, v níž jsou žáci z Bílovce a blízkého okolí vzděláváni pod vedením speciálních pedagogů už od roku 1980, zachovat. Jde nám jak o udržení kvality vzdělávání v našem městě, tak o zachování pěti pracovních míst, která by v souvislosti se zánikem školy byla zrušena. Mysleli jsme i na 23 žáků Základní školy Wolkerovy a jejich rodiče, jimž by zrušení školy přineslo nemalé potíže," komentuje starosta Bílovce Pavel Mrva krok zastupitelstva. Žáci by po zrušení školy museli denně dojíždět do speciálního vzdělávacího zařízení ve 27 kilometrů vzdálené Kopřivnici. Pokud by rodiče požádali o přijetí do základních škol v Bílovci, žáci z Wolkerovy by samozřejmě byli přijati, ale v běžných třídách by jim nemohla být věnována dostatečná individuální péče," konstatuje starosta.
Provozní náklady po převzetí zřizovatelské funkce budou podle Pavla Mrvy pro město znamenat částku zhruba 800 tisíc korun ročně. „Vzhledem k tomu, že budova školy je ve vlastnictví města, museli bychom v rozpočtu počítat s provozními náklady, i kdyby škola byla zrušena," podotýká místostarostka Sylva Kováčiková a k tomu dodává, že budova školy i nové hřiště v jejím areálu je podpořeno z dotací. Kdyby škola byla zrušena, mohlo by to v souvislosti s pravidly o přijetí dotace znamenat pro město Bílovec komplikace. „To jsou další z mnoha důvodů, proč zastupitelé podpořili zachování nabídky speciálního vzdělávání žáků na území města Bílovce," upřesňuje Sylva Kováčiková. „Z věcného hlediska a z ekonomických důvodů nevytváříme samostatnou příspěvkovou organizaci, ale slučujeme toto zařízení se stávající Základní školou T. G. Masaryka. Tato škola tedy bude mít vedle svých stávajících detašovaných pracovišť ZŠ Lubojaty a MŠ Wolkerovy třetí detašované pracoviště, a to Základní školu Wolkerovu."
Starosta města Pavel Mrva ujišťuje, že převzetím ZŠ Wolkerovy se pro žáky této školy a jejich rodiče nic nemění. „Žáci budou nadále navštěvovat stejnou budovu, v níž se budou potkávat se známými pedagogy. Pokud jde o obec, ta bude nově vytvořenému subjektu maximálně nápomocna," uzavírá s tím, že pokud zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválí doplněk zřizovací listiny, dojde k oficiálnímu převzetí školy městem 1. července letošního roku. 

 

 

Autor: Lenka Gulašiová

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA