Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Bílovec odstartoval rekonstrukci zámeckého nádvoří

Bílovec odstartoval rekonstrukci zámeckého nádvoří

Bílovec odstartoval rekonstrukci zámeckého nádvoří. Akci v hodnotě zhruba 7,6 milionů korun, na níž chce město získat dotaci v rámci poslední výzvy Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ve čtvrtek 21. května na svém zasedání schválilo zastupitelstvo města. 


 

„Rekonstrukce nádvoří zámku patří k našim prioritám, proto jsme hledali řešení, jak ji uskutečnit. A vzhledem k tomu, že se nám podařilo pro město zajistit výhodné úvěrové podmínky, je úvěr v danou chvíli tou nejlepší možnou cestou, jak dojít k cíli. Není totiž jisté, zda dotaci dostaneme. A i když nám bude přidělena, peníze obdržíme až po ukončení akce, tedy v roce 2016. Bez úvěru bychom vyčerpali prakticky všechny volné finanční prostředky z rozpočtu města na letošní rok," objasňuje starosta Pavel Mrva rozhodnutí zastupitelstva o sjednání úvěru ve výši 13,5 milionů korun.
Prostřednictvím zmíněného úvěru budou financovány další plánované akce města, jako rekonstrukce chodníků na ulici 17. listopadu a 1. máje, odstranění havarijního stavu vytápění kina a jevištní techniky kulturního domu, rekonstrukce kulturního domu a hřiště v Bravinném.
„Pozitivní je i fakt, že se nám podařilo vysoutěžit částku o 2,6 milionu korun nižší než byla v původně plánovaném rozpočtu rekonstrukce nádvoří," dodává starosta a upřesňuje, že v rámci rekonstrukce, která by měla být zahájena v polovině června, bude odstraněna panelová dlažba, vybudovány vodovodní přípojky, opravena kanalizace a provedena sanace části sklepních omítek.
Bílovec v posledních patnácti letech do dílčích úprav zámku investoval zhruba 15 milionů korun, z toho dotace představovaly zhruba 5 milionů korun. V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce fasády v hodnotě 900 tisíc korun, která je z 90 procent hrazena z rozpočtu města a zbývající částkou přispívá Ministerstvo kultury ČR.

 Dobrou zprávou je i to, že zámek bude během rekonstrukce otevřen a návštěvnický provoz bude upravován s přihlédnutím k aktuální situaci. Návštěvníky čeká expozice s nábytkem z počátku 20. století, tzv. altdeutsch, zámecká kaple sv. Hyacinta i muzeum rodiny Sedlnitzkých z Choltic s nově instalovaným apartmánem poslední šlechtické majitelky zámku. Novinkou je výstava prací ostravského heraldika a fotografa Vítězslava Lazeckého, autora erbu Sedlnitzkých nad vstupním schodištěm zámku. Součástí prohlídky jsou také expozice Lov a myslivost v proměnách doby, historické retro hračky bíloveckého sběratele Zbyňka Havláta i hasičské minimuzeum s historickou hasičskou stříkačkou z druhé poloviny 19. století. Děti určitě osloví dětská zbrojnice.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA