Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Bílovec investoval do škol už 220 milionů korun

Bílovec investoval do škol už 220 milionů korun

V průběhu posledních deseti let Bílovec investoval do svých školských zařízení téměř 220 milionů korun. Z toho na zkvalitňování prostředí v obou bíloveckých základních školách připadlo zhruba 111 milionů korun, přičemž 55 milionů korun bylo čerpáno z dotačních titulů. Investice ovšem dále pokračují.


Bílovec investoval do škol už 220 milionů korun

Bílovec 27. ledna 2017   V průběhu posledních deseti let Bílovec investoval do svých školských zařízení téměř 220 milionů korun. Z toho na zkvalitňování prostředí v obou bíloveckých základních školách připadlo zhruba 111 milionů korun, přičemž 55 milionů korun bylo čerpáno z dotačních titulů. Investice ovšem dále pokračují.

V začátku nového roku město Bílovec vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele nových oken v učebnách historické budovy Základní školy T. G. Masaryka a v objektu základní školy v Lubojatech. Akce v předpokládané hodnotě 1,2 milionu korun bude provedena v době letních prázdnin. „Investovat se chystáme také do druhé fáze odstranění havarijního stavu kanalizace v Základní škole T. G. Masaryka, jež by měla být zahájena také v době prázdnin. V tomto případě počítáme s náklady do milionu korun,“ říká starosta Bílovce Pavel Mrva a dodává, že v letošním roce se Základní škola T. G. Masaryka a Základní škola Komenského v Bílovci dočkají dalších významných rekonstrukcí v hodnotě zhruba osmi milionů korun. „Začátkem února podáváme žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj infrastruktury ve školách," říká Pavel Mrva. „Pokud budeme úspěšní, budou v obou školách vytvořeny nové odborné učebny cizích jazyků, přírodovědných předmětů a technických předmětů, vybudována budou bezbariérová sociální zařízení a v učebnách i kabinetech přibude nová počítačová technika.“ Školy získají také nový nábytek a podlahovou krytinu do zrekonstruovaných učeben a o vyšší bezpečnost žáků se zaslouží moderní bezpečnostní systém.

„Další nutné opravy bude město řešit z vlastních prostředků," říká Pavel Mrva a dodává, že se jedná zejména o odstranění havarijního stavu kanalizací či závad na vytápění. Během letních prázdnin bude v Základní škole Komenského, kterou v současné době navštěvuje 523 žáků ve 22 třídách, kromě jiného zahájena první fáze rekonstrukce kanalizačního řádu, během níž budou v nákladu půldruhého milionu korun zrekonstruována stávající technicky nevyhovující sociální zařízení. „Díky uskutečněným rekonstrukcím mají žáci i pedagogové k dispozici kulturnější, modernější a také bezpečnější prostředí. Například loni byl kromě jiného zprovozněn nový, rychlejší výtah pro jídelnu a kuchyň, ten starý už nesplňoval bezpečnostní parametry. A také jsme zrekonstruovali výdejnu jídel pro žáky prvních a druhých tříd," říká Hana Bajnárková, ředitelka Základní školy Komenského.

 

 

Kontakt:

Mgr. Šárka Seidlerová, pověřená medializací města Bílovce

mobil: 731 181 238, e-mail: seidlerovas@seznam.cz

 

Foto: Jiří Velký

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA