Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Autobusem na Lysou horu

Autobusem na Lysou horu

Území Lysé hory je cenným jádrovým územím Chráněné krajinné oblasti Beskydy a je významné z důvodu ochrany přírody. Na vrchol Lysé hory vede přístupová účelová komunikace, která je silně vytížena pěšími turisty a navíc je využívána jako cyklostezka.


Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá z ustanovení § 26 mimo jiné, že na území chráněných krajinných oblastí platí zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, což se týká i úseku mezi Papežovem a Lysou horou. Přesto, pro značný zájem veřejnosti o návštěvy této lokality, byly usnesením vlády č. 759 ze dne 15.6.2005 a č. 891 ze dne 26.7.2006 povoleny ČSAD Frýdek-Místek, a.s. výjimky z tohoto zákazu pro pravidelný sezónní výjezd (od 1.5 do 30.9) dvou autobusů jednou týdně na vrchol Lysé hory. Jeden z těchto autobusů je přednostně určen pro handicapované spoluobčany. Orgány ochrany přírody se tak snaží vytvořit takové podmínky, aby návštěvu Lysé hory mohli, při vyčlenění části míst v nízkopodlažním autobusu provozovaném ČSAD Frýdek-Místek, a.s., absolvovat také tělesně postižení spoluobčané. Rezervaci místa v autobuse doporučujeme provést v dostatečném časovém předstihu formou předplatních jízdenek.

Přepravní podmínky pro cestující při dopravě na Lysou horu:

 1. Autobusy na Lysou horu budou jezdit každou pracovní středu a pátek.
 2. Odjezd autobusu bude v 8,30 hodin ze zastávky Raškovice Ondráš a zpět v 11,20 hodin z Lysé hory.
 3. Termín zahájení přepravy na Lysou horu bude včas upřesněn dle sjízdnosti účelové komunikace /předpoklad květen/.
 4. V autobuse, který pojede ve středu, bude přednostně vyhrazeno 10 míst pro tělesně postižené občany. V případě, že tato místa nebudou rezervována, je možné je obsadit na stanici autobusů v Raškovicích případnými zájemci o výjezd.
 5. Předplatní jízdenky /neplatí jako místenky/ je možno zakoupit v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku – Místku od 6. dubna příslušného roku.
 6. Pro kolektivy /45 osob - v pátek/ možno zaslat písemnou objednávku poštou na adresu: ČSAD Frýdek – Místek a.s., Ostravská 264, 73802 Frýdek – Místek nebo emailem na adresu: prepravnikancelar@3csad.cz nebo pavlasek@3csad.cz do konce měsíce března příslušného roku (v tomto případě je nutné počítat s tím,že řidič musí dodržet jízdní řád a že dobírá další případné cestující).
 7. V případě přepravy tělesně postižené osoby /na invalidním vozíku/ je nutný doprovod /invalidní vozík bude složen do kufru autobusu/.
 8. Pokud po nastoupení všech osob se zakoupenou předplatní jízdenkou zůstanou v autobuse volná místa, mohou nastoupit další čekající cestující a jízdenku si zakoupí přímo u řidiče.
 9. Cestující, kteří si nemohou vyzvednout jízdenku sami /vzdálené bydliště/, si ji mohou objednat telefonicky na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku: 558432515 nebo emailem: prepravnikancelarFRM@3csad.cz nebo pavlasek@3csad.cz . Po obdržení objednávky zasílá ČSAD Frýdek-Místek cestujícímu fakturu a po jejím zaplacení doporučenou poštou objednané jízdenky. V tomto případě je nutno počítat s časovým předstihem.
 10. V autobuse na Lysou horu se nepřepravuje pes, jízdní kolo a kočárek /kočárek pouze v případě pokud se složí do kufru autobusu/.
 11. V objednávce je nutno uvést datum přepravy, počet osob /dospělí a děti/ a jestli bude jízdenka jednostranná nebo oboustranná.

Akce z kategorie Turistika.

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA