Úvodní strana » Zajímavosti » Areál bývalé arcibiskupské pily na Ostravici čeká proměna

Areál bývalé arcibiskupské pily na Ostravici čeká proměna

  Současný vlastník areálu, společnost Ridera Reality, si nechal zpracovat architektonicko-urbanistickou studii možného využití prostoru bývalé pily v podhůří Beskyd. Studii zpracoval tým architektů Josef Pleskot a Kamil Mrva. Do budoucna by se areál měl stát srdcem obce, otevřít se lidem a poskytnout prostory pro náměstí, drobné obchody či služby a zejména trávení volného času. Měl by být ku prospěchu nejen obyvatel obce Ostravice, ale i zázemím pro turisty, kteří se ubytují na Ostravici či v okolních městech a obcích.      


 

Jsme svědky dlouhodobého projektu přeměny území bývalé arcibiskupské pily v obci Ostravice v podhůří malebných Beskyd v plnohodnotnou část obce. Za poslední tři roky jsme areál výrazně upravili, otevřeli jsme celou přední část a vytvořili zázemí pro volnočasové aktivity. Naším cílem při přeměně areálu je navázat na tradici dřevařství, které je stále reprezentováno přetrvávající výrobou v areálu. Rádi bychom zachovali již nevyužívané výrobní technologie a zpřístupnili je i do budoucna k prohlídkám veřejnosti. Zároveň bychom rádi dali obci Ostravice možnost vytvořit si klasické náměstí i s radnicí,“ říká předseda představenstva společnosti Ridera Reality Roman Vank s tím, že v první etapě projektu, která byla určena zejména koncepčním úvahám,  přípravě dokumentace a projednávání záměrů, společnost otevřela část areálu veřejnosti – zejména rodinám s dětmi – a připravovala zde zajímavé akce. Za všechny, které u veřejnosti vzbudily pozitivní reakce, lze zmínit např. tříkrálovou sbírku, masopust, svatomartinské hody, jarmark regionálních výrobků, dobročinný geokešing či Beskydskou sedmičku (B7), kdy areál bývalé pily sloužil jako zázemí pro více než 3000 závodníků tohoto extrémního závodu. Již nyní se přitom v areále bývalé pily a především v prostorách pilnice vytváří zázemí pro pořadatele a závodníky nejen dalších ročníků B7, ale i např. Mini B7 pro děti a dalších akcí, o nichž bude pořadatel včas informovat.

 

A že má areál bývalé pily co ukázat také veřejnosti, potvrzuje unikátní nález znaku olomouckého arcibiskupa Františka Salesia Bauera (arcibiskupem v letech 1904–1915), který je nyní umístěn v prostorách bývalé pilnice. Vznik arcibiskupského znaku lze přitom datovat do období let 1904–1911, kdy lze oficiálně zaznamenat i počátek pilařského provozu v obci Ostravice. Arcibiskupský znak dnes v bývalé pilnici u příležitosti prezentace architektonicko-urbanistické studie možného využití tohoto areálu do budoucna za přítomnosti představitelů Moravskoslezského kraje a obce Ostravice slavnostně vysvětil první ostravsko-opavský biskup Msgre. František Václav Lobkowicz.

 

Vzhledem k blízkosti dvou nejvyšších vrcholů Beskyd Lysé hory a Smrku a údolí nádrže Šance, jež je vstupem do malebných zákoutí Beskyd, vidíme v této lokalitě obrovský potenciál pro trvalé zázemí turistů a sportovců, ale i zábavní vyžití pro děti různých věkových kategorií. Současně bychom rádi rozvíjeli tradici práce se dřevem a atraktivitu prohlídky bývalé pily. Pro naši společnost je velmi důležité, aby areál byl odrazem potřeb obce a doplnil již existující infrastrukturu turistického ruchu v podobě volnočasových, gastronomických a dopravních možností oblasti. Proto je pro nás zásadní komunikace s představiteli obce, veřejností a se všemi organizacemi, které již v obci působí,“ dodává na závěr Roman Vank ze společnosti Ridera Reality. 

 

Více než 100 let tvořil areál bývalé arcibiskupské pily v obci Ostravici srdce obce a dával práci lidem po mnoho generací. V roce 2011 se provoz pily stal pro tehdejšího majitele ekonomicky neúnosný, a tak musel výrobní činnost v areálu ukončit. V květnu 2013 zakoupila areál bývalé pily, který se již nacházel ve velmi špatném technickém stavu, společnost Ridera Reality. Nový majitel provádí nezbytně nutné opravy konstrukce s cílem zachovat historický objekt pilnice a realizoval opravy základní infrastruktury. Nyní připravuje ve spolupráci s architekty Kamilem Mrvou a Josefem Pleskotem pro areál další budoucnost.

 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA