Úvodní strana » Aktuality » Událo se » 45. výročí CHKO Jeseníky připomene výstava a konference

45. výročí CHKO Jeseníky připomene výstava a konference

Až do posledního listopadového dne probíhá v Galerii mladých šumperského muzea výstava k 45. výročí vyhlášení CHKo Jeseníky. Jubileum připomene také konference CHKo Jeseníky, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu na rejvízu ve stejnojmenném penzionu. správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky nabízí účast na konferenci široké veřejnosti.


„Posláním CHKO je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků tak, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí. Za typické znaky krajiny považujeme zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, jakož i rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou skladbu sídlišť, místní zástavbu lidového rázu i monumentální nebo dominantní stavební díla,“ představuje činnost vedoucí CHKO Jeseníky Michaela Pruknerová.

Na území mimo působnost CHKO Jeseníky zajišťují péči o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky další územní celky jako jsou NPR Králický Sněžník, NPP Jeskyně Na Pomezí, NPP Velký Roudný, NPP Na Špičáku, NPP Venušiny misky, NPP Borový, NPP Ptačí hora, NPR Rešovské vodopády.

www.jeseniky.ochranaprirody.cz

 

Zdroj: elektronický zpravodaj NavstivteJeseniky.cz

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA